Hoofdmenu openen

Landelijk Platform van de Pinksterbeweging

Het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging (LP) is een Nederlands platform van landelijk opererende kerkgenootschappen met een pinkster-, volle evangelie- of charismatisch-evangelische signatuur. Momenteel[wanneer?] zijn de volgende kerkgenootschappen aangesloten: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Rafaël Nederland, Bethel Pinksterkerk Nederland, Volle Evangelie Bethel Kerk, Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland, Newfrontiers en Victory Outreach Nederland. Tot 2010 was de naam Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging, maar deze oude naam was te "complex" en "verwarrend".[1]

Het bestuur van het LP bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris-penningmeester. Bovendien heeft het LP een coördinator die de uitwerking van de visie coördineert en het kantoor bemenst. In de vergaderingen van het LP is bovendien per aangesloten kerkgenootschap minimaal één vertegenwoordiger aanwezig.

Het LP heeft tot doel de eenheid te bevorderen tussen de bij het LP aangesloten kerkgenootschappen. Bovendien bevordert het LP de geestelijke groei en verdieping van deze kerkgenootschappen. Het LP belegt tevens gebedsbijeenkomsten waarbij de nadruk ligt op voorbede voor land en volk, voor kerk en gemeente. Eenmaal per jaar belegt zij een meerdaagse conferentie, waar honderden voorgangers en leidinggevenden uit evangelische- en pinkstergemeentes op afkomen.

Ook bepaalt het LP in samenspraak met haar deelnemers standpunten betreffende problematieken die van belang zijn voor de Nederlandse samenleving en/of voor de aangesloten kerkgenootschappen. Deze standpunten worden vervolgens door het LP in de openbaarheid gebracht.

GeloofsbasisBewerken

De bij het LP aangesloten kerkgenootschappen onderschrijven het Apostolicum en belijden bovendien:

  • dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare regel voor geloof en leven;
  • de noodzaak van persoonlijk geloof in het verlossende werk van Jezus Christus en de bekering tot God;
  • de doop van gelovigen door onderdompeling in water;
  • de doop met de Heilige Geest, als een van de bekering onderscheiden ervaring, en de uitingen van de Geest, die deze doop met zich meebrengt, waaronder ten minste het spreken in tongen;
  • dat de dienst van goddelijke genezing deel uitmaakt van de roeping van de Gemeente van Jezus Christus.