La Haye diplomatique et mondain

La Haye diplomatique et mondain, ook wel het Groene boekje genoemd, is de naam van een reeks almanakken ten behoeve van diplomatieke en hogere kringen in het Haagse mondaine leven, en gesteld in de Franse taal.

De almanakken werden groene boekjes genoemd, naast de gebruikelijke termen voor het Rode Boekje en het Blauwe Boekje. Het diende vooral om het (buitenlandse) corps diplomatique van dienst te zijn. Het begint met de leden van het koninklijk huis, gevolgd door zijn functionarissen. Daarna volgt het corps diplomatique, de ministers, de ministers van staat, regerings-, provinciale en andere overheids- en in Den Haag gevestigde internationale instellingen. Het grootste deel wordt in beslag genomen door de alfabetisch geordende lijst van personen die tot le monde van Den Haag werden gerekend. Hun eventuele echtgenoten, uitgaande kinderen, hun adressen en de dag en tijd van de jours van de dames worden vermeld. Daarbij worden ook onderscheidingen opgesomd en de clubs waar de betreffende personen lid van zijn. Daarnaast zijn er portretten in opgenomen, en vele advertenties van de betere handelszaken in de hofstad (adresses recommandées).

Het 'Groene boekje' verscheen tussen 1923 en 1940 in Den Haag bij uitgeverij L.J.C. Boucher (en face du palais royal) en werd verzorgd door Willem baron Snouckaert van Schauburg (1869-1954). Vanwege de oorlog werd de uitgave beëindigd.