Kunstschrift

Kunstschrift is een tweemaandelijks kunsttijdschrift. Het bestaat sinds 1977 en is voortgekomen uit het losbladige Openbaar Kunstbezit, dat in 1957 werd opgericht door de beeldhouwer Johan Wertheim.

In de huidige vorm (anno 2020) biedt elke aflevering een vooraf gekozen onderwerp. Dit varieert van een monografie, een stroming of een techniek tot een verschijnsel in de kunst. Zo zijn er nummers gemaakt over de schilder Odilon Redon, over afbeeldingen van het Hiernamaals ten tijde van Jeroen Bosch, over oude verfstoffen en over brons en over bijzondere onderwerpen als de botanische tekening, of het verschijnsel plooival in de kunst.

Kunstschrift is zowel bedoeld voor kunsthistorici als voor leken met een speciale belangstelling voor kunst. De redactie bestaat sinds 1989 uit Mariëtte Haveman (hoofdredacteur) en Annemiek Overbeek (eindredacteur). Sinds 2003 zijn zij tevens uitgever van Kunstschrift, onder de naam Kunst en Schrijven. Hoofd- en eindredacteur worden bijgestaan door een redactie bestaande uit Paul van den Akker, Ann-Sophie Lehmann, Margriet Verhoef, Ruud Priem en Laurens Meerman.

In 2000 ontving de redactie van Kunstschrift de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Met de opbrengst van de prijs kwam in 2007 het boek Ateliergeheimen, over de werkplaats van de kunstenaar tussen 1200 en heden tot stand. De opzet van dit boek, zoals geformuleerd door de redactie, was 'een ideaal Kunstschrift' te maken. Het resultaat is een bundel van zeventien essays door gerenommeerde kunsthistorici en schrijvers over een aspect uit de geschiedenis van het kunstenaarsatelier in de Nederlanden. In 2016 verscheen het boek 'Het reizende detail in de kunst van 1400 tot 1500' onder redactie van Mariëtte Haveman en Annemiek Overbeek, en in 2017 het boek 'een kleine geschiedenis van de kunst' door Jeroen Stumpel. Beide boeken waren samengesteld uit deels eerder gepubliceerde stukken uit Kunstschrift, deels nieuwe essays.

Externe linkBewerken