Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie die financiële diensten verleent aan haar leden. Omdat een kredietunie een coöperatie is, is zij democratisch georganiseerd. Leden zijn mede-eigenaar en hebben een stem in het benoemen van bestuursleden.

NederlandBewerken

Kredietunies zijn in Nederland een betrekkelijk nieuw fenomeen. Pas na de kredietcrisis zijn de eerste kredietunies opgericht. Kredietunies zijn in Nederland onderdeel van alternatieve vormen op kredietverstrekking, omdat na de crisis banken terughoudender zijn geworden in het verstrekken van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Omdat er toen nog specifieke wet- en regelgeving was omtrent kredietunies, moesten deze eerste initiatieven voldoen aan de strenge eisen om een bankvergunning te krijgen van De Nederlandsche Bank.[1] In 2013 reageerde het kabinet enthousiast op initiatiefnota van Kamerleden Van Hijum en Agnes Mulder (beide van het CDA) die pleitte voor een aparte status voor kleine kredietunies in beperkte kring.[2][3]

In mei 2014 diende de leden Van Hijum en Agnes Mulder hun initiatiefvoorstel voor de Wet toezicht kredietunies in. De wet werd in maart 2015 unaniem aangenomen door de Tweede Kamer en in april dat jaar als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. De wet is ingegaan per 1 januari 2016 en wijzigde de Wet op het financieel toezicht (Wft).[4]

Een kredietunie onder de Wft is een coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten, en haar bedrijf maakt van het bij haar leden verzamelen van geld om te investeren en krediet verstrekt aan haar leden ten behoeve van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening. Dit is dus een redelijk specifiek soort kredietunie: namelijk een waar ondernemers elkaar geld uitlenen. Kredietunies die onder deze definitie vallen en maximaal 10 miljoen euro in de kas hebben, staan niet onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hebben geen vergunning nodig.[5] Tot maximaal 100 miljoen euro en maximaal 25000 leden hebben dit soort kredietunies een vergunning van de DNB nodig.[6][7] Kredietunies die groter zijn of niet binnen de definitie van kredietunie van de Wft vallen, hebben een volledige bankvergunning van de Europese Centrale Bank nodig.

Er zijn momenteel verschillende kredietunies actief in Nederland. Kredietunies zijn veelal gericht op een bepaalde regio (bijvoorbeeld Kredietunie Kennemerland en Kredietunie Brabant) of een bepaalde sector (bijvoorbeeld de Kredietunie Bakkerij Ondernemers). Er zijn in Nederland twee belangenverenigingen voor kredietunies: de Vereniging Samenwerkende Kredietunies en Kredietunie Nederland.

Externe linksBewerken