Kobalt(II)bromide

chemische verbinding

Kobalt(II)bromide is een kobaltzout van waterstofbromide, met als brutoformule CoBr2. In watervrije toestand komt het zout voor als een groen kristallijn poeder dat goed oplosbaar is in water.

Kobalt(II)bromide
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalstructuur van kobalt(II)bromide
__ Co2+     __ Br
Algemeen
Molecuulformule CoBr2
IUPAC-naam kobalt(II)bromide
Andere namen kobaltdibromide
Molmassa 218,741195 g/mol
SMILES
[Co](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
CAS-nummer 7789-43-7
EG-nummer 232-166-7
PubChem 24610
Beschrijving Groen kristallijn poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H302 - H312 - H315 - H317 - H319 - H332 - H334 - H335 - H350
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P261 - P280 - P305+P351+P338 -P308+P313
LD50 (ratten) (oraal) 0,406 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur groen
Dichtheid 4,909 g/cm³
Smeltpunt 678 °C
Oplosbaarheid in water (bij 59°C) 667 g/L
Goed oplosbaar in water, aceton, ethanol
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur trigonaal
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

Kobalt(II)bromide kan bereid worden door de samenstellende elementen met elkaar in contact te brengen:

 

Verder kan het bereid worden door de reactie van kobalt(II)hydroxide met waterstofbromide:

 

Een andere mogelijkheid is de reactie van kobalt(II)acetaat (als tetrahydraat) met acetylbromide:

 
 

EigenschappenBewerken

Kobalt(II)bromide is een hygroscopische stof. In contact met vochtige lucht treedt verkleuring op: de kristallen worden rood doordat zij kristalwater binden in het kristalrooster. Het vormt daarbij een hexahydraat. Het kristalwater kan verdreven worden door het zouthydraat op te lossen in zwavelzuur of door de kristallen te verhitten boven 130°C. Reeds bij 100°C gaat het hexahydraat over in een metastabiel dihydraat, dat een karakteristieke paarse kleur bezit.

ToepassingenBewerken

Kobalt(II)bromide wordt gebruikt als katalysator bij oxidaties van organische verbindingen (doorgaans als stabiele coördinatieverbinding met trifenylfosfine als ligand).

Externe linkBewerken