Knoopdiagram

In de knopentheorie, een deelgebied van de topologie, is een knoopdiagram een projectie van een inbedding van een knoop op een vlak dat zodanig wordt gekozen dat het beeld zichzelf slechts een eindig aantal keren snijdt in duidelijk gescheiden kruispunten. Op de kruisingen wordt duidelijk aangegeven welke streng boven en welke streng onder de andere passeert. De conventie is, zoals gebruikelijk, dat de onderbroken streng onder de andere streng doorgaat.

Voorbeeld van een knopendiagram