Keizerlijke fora

serie van monumentale pleinen in het oude Rome

De keizerlijke fora of keizerfora bestaan uit een serie van monumentale fora (openbare pleinen) in Rome, gebouwd in een tijdsbestek van 150 jaar (tussen 46 v.Chr. en 113 n.Chr.). De fora waren het hart van het Romeinse Rijk gedurende de laatste jaren van de Republiek en het Keizerrijk.

Kaart van het centrum van het oude Roma, met de keizerlijke fora

De keizerlijke fora maken geen deel uit van het Forum Romanum, dat hét openbare plein was tijdens de Republiek. De fora werden gebouwd doordat het Forum Romanum niet meer voldeed. Door de groei van het rijk was het te klein geworden om alle staatszaken en handel af te wikkelen. Hierdoor begon er een steeds grotere vraag te ontstaan naar een grotere plaats om de openbare zaken af te handelen.

Forum van CaesarBewerken

  Zie Forum van Caesar voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het oude centrum van de stad, het Forum Romanum, werd, in opdracht van Julius Caesar, uitgebreid met een nieuw forum, het Forum van Caesar dat direct ten noorden van het oude lag. Het had een klassieke rechthoekige vorm en was aan drie kanten met zuilengangen omgeven. Het plein werd aan de achterzijde bekroond door de Tempel van Venus Genetrix.

Forum van AugustusBewerken

 
Forum van Augustus
  Zie Forum van Augustus voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ongeveer vijftig jaar later breidde Augustus het complex verder uit in oostelijke richting. Het Forum van Augustus was ongeveer even groot als het Forum van Caesar en lag ongeveer haaks erop. Aan de achterkant werd het begrensd door een hoge muur, om het voor overslaande branden uit de Subura te behoeden. Op het Forum van Augustus stond de belangrijke Tempel van Mars Ultor.

VredestempelBewerken

  Zie Vredestempel (Rome) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Onder keizer Vespasianus werd een tempelcomplex gebouwd, gescheiden van de fora van Caesar en Augustus door het Argiletum, de straat tussen het Forum Romanum en de Subura. Met de aanleg van het complex, Vredestempel (Templum Pacis) genaamd, werd de verovering van Jeruzalem en de overwinning in de Joodse oorlog gevierd. Hoewel het formeel gezien geen echt forum was door het ontbreken van openbare instellingen, stond het complex in latere jaren wel bekend als Forum Pacis en wordt tot de keizerlijke fora gerekend.

Forum van NervaBewerken

  Zie Forum van Nerva voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Vredestempel lag een stuk van het Argiletum af en de onbebouwde rechthoekige ruimte tussen de tempel en het Forum van Augustus, werd door Domitianus gebruikt om een klein forum op aan te leggen. Het nieuwe forum werd pas voltooid na de dood van Domitianus onder zijn opvolger Nerva, die het inwijdde en het zijn eigen naam gaf. Het wordt ook wel het Forum Transitorium ("Doorgangsforum") genoemd, omdat het op het Argiletum stond en de toegang vormde tot de Fora vanaf de Subura.

 
Forum Traiani

Forum van TrajanusBewerken

  Zie Forum van Trajanus voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het laatst gebouwde en tevens grootste en indrukwekkendste van de keizerlijke fora was het Forum van Trajanus. Trajanus opende het forum in 113 om de verovering van Dacië te vieren. Met de oorlogsbuit werd het forum gefinancierd. Omdat er te weinig ruimte was om de bouw van dit grote complex mogelijk te maken, werden er aanpassingen gemaakt aan de fora van Caesar en Augustus en werd de glooiing die de Capitolijn met de Quirinaal verbond afgegraven. Op het forum stond de beroemde Basilica Ulpia, de grootste basilica uit de Romeinse wereld.