Kaliumtetrafluoraluminaat

chemische verbinding

Kaliumtetrafluoraluminaat (doorgaans afgekort als PAF, van het Engelse Potassium aluminium fluoride) is een anorganische verbinding met als brutoformule KAlF4. De stof komt voor als een witte vaste stof, die slecht oplosbaar is in water.

Kaliumtetrafluoraluminaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuur van kaliumtetrafluoraluminaat
Algemeen
Molecuulformule KAlF4
IUPAC-naam kaliumtetrafluoraluminaat
Andere namen kaliumaluminiumfluoride
Molmassa 142,07345 g/mol
SMILES
F[Al-](F)(F)F.[K+]
InChI
1/Al.4FH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4/i1-27;4*1-19;1-39
CAS-nummer 14484-69-6
EG-nummer 238-485-8
LD50 (ratten) (oraal) 2500 mg/kg
LD50 (konijnen) (dermaal) > 2000 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 2,9 g/cm³
Smeltpunt > 600 °C
Oplosbaarheid in water 2 g/L
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toepassingen Bewerken

Kaliumtetrafluoraluminaat wordt vooral gebruikt als hulpstof bij het zuiveren van aluminium. Vooral bij het recycleren van aluminium wordt de stof gebruikt om de hoeveelheid magnesium in het gesmolten metaal te verwijderen. Het gebruik van kaliumtetrafluoraluminaat heeft één groot nadeel, namelijk de vorming van fluorhoudende gassen, vooral waterstoffluoride, die schadelijk zijn voor het milieu. Met behulp van calciumhydroxide kan de uitstoot van deze gassen wel verminderd, maar niet voldoende worden vermeden. Kaliumtetrafluoraluminaat wordt in de industriële metaalbewerking ook gebruikt om additieven in een groot aantal producten homogeen in het metaal te verdelen. Het wordt ook gebruikt als insecticide.[1]