Kafala of het Kafalasysteem (Arabisch voor "sponsorschap") is een juridisch systeem waaronder gastarbeiders werken in Arabische landen als Libanon, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Golfstaten. Onder het systeem moeten alle ongeschoolde gastarbeiders een 'sponsor' hebben, meestal hun werkgever. Deze werkgever is verantwoordelijk voor de gastarbeider en de gastarbeiders hebben zelf nauwelijks rechten.

Kafala krijgt vanuit het Westen regelmatig kritiek omdat het aan kan zetten tot uitbuiting en misbruik. De organisatie van het WK voetbal 2022, wat in Qatar gehouden zal worden, en de FIFA, kregen kritiek omdat veel gastarbeiders onder zeer zware omstandigheden moeten werken.