Hoofdmenu openen
Amerikaanse militairen met een RQ-11B Raven
Fennek LVB zoals in gebruik bij 103 en 104 JVE
RQ-11 Raven zoals in gebruik bij 107 ASBt wordt met de hand gelanceerd
Q-27 ScanEagle zoals in gebruik bij 107 ASBt op lanceerinstallatie
RQ-21 Integrator zoals in gebruik bij 107 ASBt

Het Joint ISTAR Commando (JISTARC oftewel Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) is een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht dat zich tijdens militaire operaties bezighoudt met het verzamelen, analyseren en verspreiden van inlichtingen. In 2018 telde het JISTARC 695 medewerkers.[1]

OprichtingBewerken

De formele oprichting van het JISTARC vond plaats op 19 oktober 2011 op de legerplaats bij Oldebroek. Daarbij fuseerde het in 2003 opgerichte 103 ISTAR-bataljon van de Landmacht met de vergelijkbare eenhedenvan Luchtmacht, Marine en Marechaussee, alsmede met het Tactical Air Reconnaissance Center (TARC).[2] 'Joint' verwijst hier naar de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen. Net als het 103 ISTAR-bataljon is ook het JISTARC een onderdeel van het regiment Huzaren van Boreel.

TaakBewerken

Het Joint ISTAR Commando heeft als taak het verzamelen en analyseren van inlichtingen en het adviseren van de operationele commandanten. Dit gebeurt door gecombineerde disciplines als verkenning en het maken van terreinanalyses, het onderscheppen en afluisteren van spraak- en datacommunicatie (SIGINT) en het verzamelen van inlichtingen door contact met de lokale bevolking (HUMINT).

Het JISTARC opereert daarbij mobiel en ten behoeve van lokale commandanten in het veld, terwijl uitgezonden teams van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun inlichtingen meer vanuit vaste locaties en met het oog op strategische en politieke besluitvorming verzamelen.[3] Voor terreinanalyse en het onderscheppen van vijandelijke communicatie beschikt het JISTARC over onbemande vliegtuigjes onder de naam Raven.

Regelmatig ondersteunt JISTARC de politie, bijvoorbeeld met UAV’s.

OnderdelenBewerken

JISTARC bestaat uit de volgende onderdelen:[4]

command, control, and communication (C3)

  • 102 Elektronische Oorlogsvoering compagnie (102 EOV-Cie)[6] houdt zich bezig met het onderscheppen, afluisteren, uitpeilen, analyseren en (ver)storen van radiocommunicatie en andere typen radio-uitzendingen.
  • 103 JISTARC Verkenningseskadron (103 JVE). Het JVE bestaat uit een eskadronsstaf, een logistiek peloton en 5 verkenningspelotons uitgerust met de Fennek, samen 116 militairen.
  • 104 JISTARC Verkenningseskadron (104 JVE), zie 103 JVE
  • 105 Field Humint-eskadron (105 FHE).[7] De functies van 105 FHE worden gevuld door alle vier de krijgsmachtdelen, ±74% KL, 13% KM, 8% KMAR en 5% KLu. De Field Humint Team’s (FHT) van het eskadron verzamelen informatie uit gesprekken met contactpersonen ter plaatse, maken daar verslagen van en vervolgens wordt deze informatie d.m.v. de geëigende systemen verspreid. Het gesprek kan plaatsvinden tijdens een bezoek, of zelfs telefonisch. Het kan voorkomen dat deze informatie door ondervraging verkregen moet worden. 105 FHE heeft een deel van de taken van het opgeheven 101 MID Cie/101 MI Pel overgenomen.
  • 106 Inlichtingeneskadron (106 IE), voorheen de “All Source Intelligence Cell (ASIC) ”,[8] bestaat uit een eskadronsstaf, Inlichtingen Peloton (InlPel), Inlichtingen Support Peloton (InlSptPel) en een Geo Support Peloton (GeoSptPel). Het analyse/productieproces wordt aangestuurd door bureau Plans/Production. Binnen het InlPel zijn militaire analisten (MA), human terrain analisten (HTA) en geo spacial analisten werkzaam. In het InlSptPel zijn de expertises open-source intelligence (OSINT)[9], Imagery intelligence (IMINT)[10], Genie Inlichtingen (GNINT) en Forensic Intelligence (FORINT).[11] Het GeoSptPel levert grafische ondersteuning en terreinmeetcapaciteit. 106 IE heeft een deel van de taken van het opgeheven 101 MID Cie/101 MI Pel overgenomen.
  • 107 Aerial Systems Batterij (107 ASBt), ontstaan uit 101 Remotely Piloted Vehicle Batterij (101 RPVBt) (KL) en Tactical Air Reconnaissance Center (TARC) (KLu)[12] Onder andere uitgerust (geweest) met UAV’s RQ-11B Raven, SAGEM Sperwer, Q-27 ScanEagle[13] en RQ-21A Integrator[14]

Zie ookBewerken