Jeruzalem Centrum voor Publieke Aangelegenheden

organisatie uit Israël
Geplaatst:
03-01-2021
Genomineerd wegens reclame   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering  

Omdat de pagina volgens minstens één medewerker voornamelijk reclame bevat of bevatte is deze op de beoordelingslijst gezet.
De hiervoor opgegeven reden is: Niet neutraal. Overduidelijke politieke neiging en promotioneel.

Op de beoordelingslijst is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden. Het kan zijn dat het onderwerp wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in deze vorm. Wikipedia is geen medium voor werving en promotie, maar een encyclopedie met neutraal standpunt.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Unbalanced scales.svg De neutraliteit van dit artikel wordt betwist.
Zie de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie.

Het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) is een Israëlisch onderzoeksinstituut en een op overheidsbeleid gerichte denktank dat zich wijdt aan onderzoek en analyse van kritieke vraagstukken waar het Midden-Oosten mee geconfronteerd wordt. Het centrum is gevestigd in Jeruzalem. Het onderzoek richt zich op publieke diplomatie, buitenlands beleid, internationaal recht, paradigma's voor regionale diplomatie, en de connecties tussen lokaal en wereldwijd terrorisme.[1] Dr. Dore Gold leidt het centrum sinds 2000.[2] Hij is de Israëlische oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), en voormalig adviseur op het terrein van buitenlands beleid voor premier Benjamin Netanyahu tijdens zijn eerste ambtstermijn.[3]

Beit Milken
JCPA kantoor in Katamon

GeschiedenisBewerken

Het Jerusalem Center for Public Affairs is opgericht in 1978 door Daniel Elazar als een overkoepelende organisatie van het ‘Center for Jewish Community Studies’ en het ‘Jerusalem Institute for Federal Studies’. Elazar zamelde persoonlijk het grootste deel van de fondsen in voor het functioneren van de organisatie en voor de restauratie van het historische pand aan de Tel Hai Straat in Jeruzalem. Het gebouw waar de organisatie zetelt heet ‘Beit Milken’ (vert. ‘Huis Milken’), vernoemd naar de familie Milken.[4] Tussen 1957-1980 diende het als de Ambassade van Uruguay, totdat Uruguay besloot om haar ambassade naar Tel Aviv te verhuizen.[5] In 1989 werd het complete gebouw van 1.200 ton, 16 meter verplaatst naar de huidige locatie.[6]

StandpuntenBewerken

Het Jerusalem Center for Public Affairs is een pro-Israëlische organisatie, dat een positief beeld van Israël geeft, opkomt voor het bestaansrecht van Israël en antisemitisme bestrijdt. Het bepleit de Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem en blijvende Israëlische controle van de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten.[7][8] Het verzet zich tegen een eenzijdige Palestijnse sturing naar een eigen staat.[9]

Instituten en publicatiesBewerken

In samenwerking met de Wechsler Family Foundation richtte het JCPA het ‘Institute for Contemporary Affairs’ (ICA) op.[10] De huidige directeur van het ICA is ambassadeur Alan Baker.[11] Volgens het JCPA, biedt het ICA "[...] een forum voor de discussie van strategische, diplomatieke, juridische en nationale veiligheidsuitdagingen van Israël [...] het instituut biedt briefings, publicaties en up-to-date analyses en informatie voor het buitenlandse diplomatieke corps en media-vertegenwoordigers in zowel Israël als de beleidsmakers en de publieke opiniemakers wereldwijd."[12] Middels dit instituut, publiceert het JCPA ook haar ‘Jerusalem Issue Briefs’, dat wordt omschreven als "presentaties van prominente politieke en militaire deskundigen voor het diplomatieke corps en de buitenlandse pers." Het ICA publiceert tevens het ‘Jerusalem Viewpoints’, hetgeen is omschreven als "tweemaandelijkse, diepgaande rapporten en analyses over veranderende gebeurtenissen in Israël, het Midden-Oosten, en de Joodse wereld."[12]

Ook publiceert het JCPA via ICA het halfjaarlijkse ‘Strategic Perspectives’; dat zijn speciale verslagen die studies presenteren over de Israëlische veiligheid en diplomatieke onderwerpen door het ‘Contributing Editors’ bestuur van ICA.[13] JCPA is tevens de uitgever van het ‘Jewish Political Studies Review’, een wetenschappelijk tijdschrift waarin artikelen over Joodse publieke zaken, Joodse instellingen en gedrag, en het Joodse politieke denken publiceert. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd.[14]

In 2008 richtte het JCPA het ‘Institute for Global Jewish Affairs’ op, als reactie op het groeiende internationale antisemitisme. Onder leiding van dr. Manfred Gerstenfeld, richt het instituut zich op een verscheidenheid van onderwerpen die verband houden met Joodse gemeenschappen over de hele wereld.[15] Het instituut ondersteunt het ’Post-Holocaust and Anti-Semitism Project’, hetgeen wordt bijgestaan door de maandelijkse publicatie ‘Post-Holocaust and Anti-Semitism’; beide leggen de focus op het wereldwijde antisemitisme.[16] Lees meer hierover in de onderstaande sectie ‘Programma's en Initiatieven’. Het JCPA produceert ook een bijbehorende publicatie, getiteld ‘Changing Jewish Communities’, dat minder is gericht op het wereldwijde antisemitisme en juist meer op een breed scala van onderwerpen in verband met Joodse gemeenschappen wereldwijd.[17] Daarnaast heeft het JCPA een publicatie genaamd ‘Jewish Environmental Studies’, dat dieper ingaat op Joodse milieu-wetenschappen als een apart en belangrijk veld, en dat het Joodse gedachtegoed met betrekking tot het milieu analyseert middels referenties uit de Bijbel en klassieke Joodse teksten.[18]

Het JCPA produceert ook de ‘Daily Alert’ voor de Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, een dagelijks overzicht van het nieuws en een analyse met betrekking tot de veiligheid en diplomatie van Israël, dat wordt verspreid via e-mail.[19] De schatting is, dat deze e-mails meer dan 100.000 mensen bereiken,[20] en dat de briefings als inspiratie hebben gediend voor een contra-publicatie, namelijk het ‘Middle East Bulletin’, hetgeen wordt geproduceerd door het Center for American Progress (CAP), dat pro-Israëlische, rechtse vooroordelen met haar ‘Daily Alert’ tracht tegen te gaan.[21]

In aanvulling op schriftelijke publicaties, brengt het JCPA ook talloze video’s uit die een verscheidenheid van onderwerpen analyseren met betrekking tot Israël en het Midden-Oosten. Dit zijn door het JCPA geproduceerde video’s, evenals video's van JCPA medewerkers die in diverse media of congreslocaties verschijnen. De video's zijn te vinden op de website van het JCPA[22] of op zijn YouTubepagina.[23]

Het JCPA heeft publicaties vrijgegeven die relevante onderwerpen behandelen met betrekking tot de Israëlische veiligheid en diplomatie. Eén, geschreven door Nadav Shragai, heet ‘The “Al-Aksa is in Danger” Libel: The History of a Lie’ en beschrijft de leugen die continu gepromoot wordt door Palestijnse, Arabische en islamitische groeperingen en individuen dat Israël van plan is om de Al-Aqsamoskee te vernietigen.[24] Een andere publicatie, genaamd ‘Changing Forms of Incitement to Terror and Violence: The Need for a New International Response’, is geschreven door Alan Baker.[25]

Naar aanleiding van de toenemende aandacht voor Iran, heeft het JCPA een verzameling essays van diverse experts samengesteld onder de titel ‘Iran: From Regional Challenge to Global Threat’, dat veel aspecten van het huidige debat rond Iran adresseert.[26]

Het JCPA bracht ook een boek uit, onder de titel: ‘Israel's Critical Security Requirements for Defensible Borders’, dat de geschiedenis van conflict langs de grenzen van Israël samenvat en het belang van Israël’s verdedigbare grenzen benadrukt.[27] In 2014, bracht het JCPA in samenwerking met Alan Baker een publicatie uit, genaamd ‘Palestinian Manipulation of the International Community’.[28]

ConferentiesBewerken

Op 24 maart 2014, hield het JCPA een conferentie getiteld ‘Europe and Israel: A New Paradigm’. De conferentie richtte zich op de gecompliceerde relatie tussen Israël en Europa, inclusief onderwerpen als economie en BDS, beveiliging en antisemitisme. De conferentie werd goed bezocht en kreeg veel aandacht in de pers, waaronder artikelen in The Times of Israel,[29] The Jerusalem Post,[30] J-Wire,[31] Ynetnews,[32] en CBN News.[33]

Programma’s en initiatievenBewerken

Defensible Borders InitiativeBewerken

Het JCPA is vastbesloten om de verdedigbare grenzen van de staat Israël veilig te stellen, en als gevolg van die verbintenis initieert het centrum het ‘Defensible Borders Initiative’ (vert. ‘Verdedigbare Grenzen Initiatief’).[34] Dit initiatief ondersteunt het recht van Israël om “grondgebied te behouden buiten de internationaal erkende grens van Israël ten behoeve van de strategische diepte tussen een vijandige kracht en de Israëlische bevolkingscentra."[35] Op 19 oktober 2004, hebben het JCPA en het Foreign Affairs and Defense Committee van de Knesset (het Israëlische parlement) gezamenlijk een conferentie over de verdedigbare grenzen georganiseerd, dat een kick-start vormde voor JCPA's ‘Defensible Borders Initiative’.[36] Het initiatief is inmiddels voorzien van seminars, briefings, en publicaties over de kwestie van verdedigbare grenzen.

Iran and the New Threats to the WestBewerken

Dit programma (vert. ‘Iran en de Nieuwe Bedreigingen naar het Westen’) richt zich op bedreigingen van de veiligheid vanuit Iran richting Israël en het Westen.[37] Het programma begon met een publicatie getiteld ‘Referral of Iranian President Ahmadinejad on the Charge of Incitement to Commit Genocide’, dat onder anderen was geschreven door Dore Gold en Elie Wiesel.[38] De publicatie werd gecreëerd naar aanleiding van meerdere op Israël gerichte bedreigingen door de Iraanse leider, met inbegrip van een verklaring uit 2006, dat "Israël van de kaart geveegd moet worden."[39] Met dit programma blijft het JCPA veiligheidsdreigingen van Iran monitoren, zo ook in het post-Ahmadinejad tijdperk.

Post-Holocaust and Anti-Semitism ProjectBewerken

Dit programma richt zich op hedendaags antisemitisme op een wereldwijde schaal. Het gaat ook in post-Holocaust onderwerpen, in het bijzonder wat de manipulatie van de Holocaust geschiedenis aangaat. Het idee voor het project kwam na een antiracisme conferentie van de VN in 2001, die een wereldwijde aanwakkering van het antisemitisme onthulde. Het programma omvat een publicatie getiteld ‘Post-Holocaust and Anti-Semitism’. Dr. Manfred Gerstenfeld leidt het project.[16]

Global Law ForumBewerken

Dit programma behandelt kwesties met betrekking tot Israël en het internationale recht. Het doel van het programma is om "de wettelijke rechten van Israël te beschermen in haar conflict met de Palestijnen, de Arabische wereld, en de radicale Islam."[40] Onderwerpen zijn onder meer de legaliteit van de nederzettingen, mensenrechten, en kwesties omtrent de Israëlische grens. Avi Bell leidt het programma. Verdere medewerkers zijn onder andere Robert Sabel, Ruth Lapidoth, Irit Kohn, Alan Baker, Meir Rosenne en Justus Weiner.

Originele Web Content en InfographicsBewerken

Naast het publiceren van schriftelijk materiaal over onderwerpen die relevant zijn voor de veiligheid van Israël, evenals de stabiliteit in het hele Midden-Oosten, publiceert het Jerusalem Center for Public Affairs ook originele video's en infographics. Normaliter zijn deze aftreksels van JCPA briefings of van andere gesponsorde evenementen, echter originele video’s verschaffen strategische analyses door toonaangevende leiders uit de Israëlische politiek en defensie.[22] De originele video's en infographics bestaan grotendeels uit diepte-kaarten van Israël en het grotere Midden-Oosten. Afhankelijk van de studie waarvoor de kaart wordt geproduceerd, richt elke kaart zich op een afzonderlijk probleem of onderwerp van studie. Een video dat bijvoorbeeld de functionaliteit en effectiviteit van de Iron Dome (het Israëlische raketafweersysteem) beschrijft, illustreert de situatie van Israël en haar buurlanden met potentiële raketbedreigingen en de defensieve opties van Israël.[41] Andere kaarten tonen defensieve analyses betreffende Israël’s grenzen in het Noorden en het Zuiden, evenals topografische weergaven in 3D, en de militaire capaciteiten van Israël’s buren.[42]

Belangrijke thema’sBewerken

Het centrum heeft veel specialisten wier werk zich uitsluitend richt op hun respectievelijke velden van interesse en expertise. Onderstaand is een lijst van onderwerpen die door het JCPA zijn verwerkt tot gepubliceerd materiaal:

MedewerkersBewerken

Alan Baker is de directeur van het ‘Institute for Contemporary Affairs’ bij het JCPA. Voorheen was hij juridisch adviseur bij het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken, en hij is tevens de voormalige Israëlische ambassadeur van Israël in Canada.[bron?]

Freddy Eytan is voormalig Senior Adviseur bij het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken en diende in de Israëlische ambassades te Parijs en Brussel. Hij was de eerste ambassadeur van Israël in de Islamitische Republiek Mauritanië. Hij staat aan het hoofd van JCPA’s ‘Israel-Europe Project’, dat zich focust op de presentatie van Israël in de Europese landen.[73]

Manfred Gerstenfeld is een in Oostenrijk geboren en in Nederland opgegroeide auteur, die in meerdere functies bij het JCPA werkzaam is. Hij redigeert het ‘Jewish Political Studies Review’ en co-publiceert de ‘Jerusalem Letter/Viewpoints’, ‘Post-Holocaust and Anti-Semitism’ en ‘Changing Jewish Communities’. Bovendien leidt hij het Institute for Global Jewish Affairs. [18] In 2012, ontving Gerstenfeld de Lifetime Achievement Award (2012) namens ‘the Journal for the Study of Anti-Semitism’.[15] In 2012 ontving Gerstenfeld het zogenaamde Lifetime Achievement Award (2012) van Journal for the Study of Anti-Semitism.[74]

Jonathan Halevi is senior onderzoeker betreffende het Midden-Oosten en de radicale Islam bij het JCPA. Hij is mede-oprichter van de ‘Orient Research Group Ltd’ en voormalig adviseur van de Beleidsplanning Divisie voor het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken.[75]

Zvi Mazel diende als Israël’s ambassadeur in Zweden tussen 2002-2004. Van 1996-2001 was hij de Israëlische ambassadeur in Egypte. Hij bekleedde ook hogere posities bij het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken als Directeur van de Oost-Europese divisie en het hoofd van de Egyptische en Noord-Afrikaanse afdeling.[76]

Jacques Neriah is speciale analist m.b.t. het Midden-Oosten bij het JCPA. Voorheen was hij werkzaam als Politiek Adviseur buitenlandse zaken voor oud-premier Yitzhak Rabin en als adjunct-hoofd voor de evaluatie van de Israëlische militaire inlichtingendienst.[77]

Michael (Mickey) Segall is strategisch expert m.b.t. Iran, terrorisme, en het Midden-Oosten. Hij is werkzaam als senior analist bij het JCPA en bij Terrogence.[78]

Shimon is senior onderzoeker bij het JCPA en de voormalige militaire secretaris van premier Benjamin Netanyahu.[79]

Nadav Shragai is de auteur van ‘Jerusalem: The Dangers of Division – An Alternative to Separation from the Arab Neighborhoods’ (Jerusalem Center for Public Affairs, 2008); en ‘At the Crossroads, the Story of the Tomb of Rachel’ (Jerusalem Studies, 2005). Hij was een verslaggever voor Ha'aretz tussen 1983-2010 en schrijft momenteel voor Yisrael Hayom.[80]

Justus Weiner|Justus Reid Weiner behaalde zijn J.D. (Juris Doctor) graad aan de University of California, Berkeley School of Law en zijn B.A. aan Colgate University. Hij is huisgeleerde bij het JCPA. Zijn professionele publicaties zijn verschenen in toonaangevende juridische- en intellectuele tijdschriften. In de Verenigde Staten was Weiner werkzaam als advocaat op de geschillen afdeling van het internationale advocatenkantoor White & Case. Weiner diende ook als senior advocaat bij het Israëlische Ministerie van Justitie, daar hij gespecialiseerd is in mensenrechten en andere facetten van het internationaal publiekrecht.[81]

Overige bijdragenBewerken

Externe linksBewerken

NotenBewerken

 1. http://www.isn.ethz.ch/Communities-and-Partners/Partner-Network/Detail/?lng=en&id=43374
 2. About the Jerusalem Center. jcpa.org. Geraadpleegd op 14 april 2013.
 3. http://www.jpost.com/Breaking-News/PMs-taps-Dore-Gold-as-outside-foreign-policy-consultant-336282
 4. The Intellectual World of Daniel Elazar. Jcpa.org. Geraadpleegd op 11 november 2011.
 5. Uruguay Embassy Leaves Jerusalem. The Age (18 augustus 1980). Geraadpleegd op 15 september 2013.
 6. Our Building: A Protected Jerusalem Landmark. Jcpa.org. Geraadpleegd op 15 september 2013.
 7. Defensible Borders for a Lasting Peace. Jerusalem Center for Public Affairs, 2008
 8. JCPA on YouTube: Dividing Jerusalem Puts Holy Sites in Danger; Israel's Right to Build in Jerusalem; Israel's Critical Security Needs for a Viable Peace
 9. Jerusalem Center Brochure 2010-2011.
 10. Israelization of Washington Policy: the Jerusalem Center for Public Affairs. CambridgeForecast.org (1 augustus 2004). Geraadpleegd op 12 september 2013.
 11. About Alan Baker. AmbassadorAlanBaker.com. Geraadpleegd op 12 september 2013.
 12. a b Institute of Contemporary Affairs. JCPA.org. Geraadpleegd op 12 september 2013.
 13. JCPA Strategic Perspectives. Isn.ethz.ch. Geraadpleegd op 15 september 2013.
 14. (Spring 2011). Introduction. Jewish Political Studies Review 23.
 15. a b https://web.archive.org/web/20131113054805/http://www.ovguide.com/institute-for-global-jewish-affairs-9202a8c04000641f8000000009273a03
 16. a b https://web.archive.org/web/20150108112606/http://www.unmaskedthemovie.com/learn_more/related_websites.html
 17. http://www.bjpa.org/Publications/results.cfm?PublicationName=Changing%20Jewish%20Communities
 18. http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=3847
 19. E-Publications. ConferenceofPresidents.org. Geraadpleegd op 15 september 2013.
 20. Soros and Hillary:Partners on Israel?. AmericanThinker.com (10 mei 2007). Geraadpleegd op 15 september 2013.
 21. Liberal Mideast Newsletter to Launch. The Jewish Daily Forward, Forward.com (4 mei 2007). Geraadpleegd op 15 september 2013.
 22. a b http://jcpa.org/media/videos/
 23. http://www.youtube.com/user/TheJerusalemCenter
 24. http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13963#.UyhHcs1NGeY
 25. http://www.washingtoninstitute.org/uploads/PolicyFocus124_Incitement.pdf
 26. http://jewishbookblog.wordpress.com/2012/03/18/review-of-iran-from-regional-challenge-to-global-threat/
 27. http://en.sino-israel.org/irc/history/defensible-borders-summary/2/
 28. Palestinian Manipulation of the International Community, JCPA, 2014
 29. http://www.timesofisrael.com/eu-ready-to-pay-palestinians-who-renounce-right-of-return/
 30. http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/EU-aid-package-meant-to-assure-Israel-that-Palestine-wont-become-a-failed-state-346334
 31. https://web.archive.org/web/20140406204045/http://www.jwire.com.au/news/lovehate-relationship/41528
 32. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4502877,00.html
 33. http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2014/March/Israeli-EU-Trade-Relations-in-Tact/
 34. http://onej.org/read/92-90defensible-borders
 35. http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20061114%20-%20Security%20Borders.pdf
 36. https://web.archive.org/web/20130824200331/http://defensibleborders.org/dbi.htm
 37. http://jcpa.org/about/
 38. http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots777=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=43807
 39. https://web.archive.org/web/20131105105359/http://www.brandeiscenter.com/images/uploads/articleuploads/iran_infocus1.pdf
 40. http://books.google.co.il/books?id=wYZdOSthmdoC&pg=PA237&lpg=PA237&dq=jcpa+global+law+forum&source=bl&ots=MSv93wMs-O&sig=caiH0mDPp0TpDG4rrJDif0pVVRs&hl=en&sa=X&ei=1J6EUpr8MOfP0QW2l4GYDQ&ved=0CF8Q6AEwBw#v=onepage&q=jcpa%20global%20law%20forum&f=false
 41. http://jcpa.org/video/how-does-iron-dome-protect-israel-from-rockets/
 42. http://jcpa.org/article/maps-and-graphs/#
 43. http://jcpa.org/main-issues/iran/
 44. http://jcpa.org/main-issues/iran/iran-terrorism/
 45. http://jcpa.org/main-issues/iran/nuclear-warfare/
 46. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/
 47. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/al-qaeda-and-global-jihad/
 48. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/hamas-radical-islam/
 49. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/hizbullah-radical-islam/
 50. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/muslim-brotherhood/
 51. http://jcpa.org/main-issues/radical-islam/terrorism/
 52. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/
 53. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/egypt/
 54. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/iraq/
 55. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/jordan/
 56. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/lebanon/
 57. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/lybia/
 58. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/other-middle-east/
 59. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/palestinians/
 60. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/saudiarabia/
 61. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/syria/
 62. http://jcpa.org/main-issues/the-middle-east/turkey/
 63. http://jcpa.org/main-issues/israeli-security/
 64. http://jcpa.org/main-issues/israeli-security/idf/
 65. http://jcpa.org/main-issues/diplomacy-peace-process/
 66. http://jcpa.org/main-issues/diplomacy-peace-process/europe-and-israel/
 67. http://jcpa.org/main-issues/diplomacy-peace-process/international-law/
 68. http://jcpa.org/main-issues/diplomacy-peace-process/settlements-2/
 69. http://jcpa.org/main-issues/diplomacy-peace-process/u-s-policy/
 70. http://jcpa.org/main-issues/jerusalem/
 71. http://jcpa.org/main-issues/anti-semitism/
 72. http://jcpa.org/main-issues/world-jewry/
 73. Freddy Eytan
 74. Manfred Gerstenfeld
 75. http://www.aish.com/authors/128142448.html
 76. http://jcpa.org/researcher/zvi-mazel/
 77. http://daledamos.blogspot.co.il/2013/10/dr-jacques-neriah-sisi-fever-will.html
 78. http://rslissak.com/content/iran-takes-gloves-lt-col-ret-michael-segall
 79. http://www.foreignaffairs.com/articles/64655/dore-gold-and-shimon-shapira-richard-n-haass-and-martin-indyk/defending-the-golan-heights
 80. http://jcpa.org/researcher/nadav-shragai/
 81. http://jcpa.org/researcher/justus-reid-weiner/
 82. http://jcpa.org/researcher/maj-gen-yaakov-amidror/
 83. http://jcpa.org/researcher/dr-uzi-arad/
 84. http://jcpa.org/researcher/abraham-bell/
 85. http://jcpa.org/researcher/steven-m-cohen/
 86. http://jcpa.org/researcher/maj-gen-uzi-dayan/
 87. http://jcpa.org/researcher/dan-diker/
 88. http://jcpa.org/researcher/maj-gen-amos-gilad/
 89. http://jcpa.org/researcher/pinhas-inbari/
 90. http://jcpa.org/researcher/raphael-israeli/
 91. http://jcpa.org/researcher/prof-ruth-lapidoth/
 92. http://jcpa.org/researcher/benjamin-netanyahu/
 93. http://jcpa.org/researcher/harold-rhode/
 94. http://jcpa.org/researcher/dr-uzi-rubin/
 95. http://jcpa.org/researcher/robbie-sabel/
 96. http://jcpa.org/researcher/zalman-shoval/
 97. http://jcpa.org/researcher/prof-gerald-m-steinberg/
 98. http://jcpa.org/researcher/joshua-teitelbaum/
 99. http://jcpa.org/researcher/khaled-abu-toameh/
 100. http://jcpa.org/researcher/lt-gen-moshe-yaalon/