Jan t'Serjacobs

politicus

Johannes t'Serjacobs van (der) Alphen (? - 1429) was abt van de Abdij Affligem van 1413 tot 1425. Als abt van deze voorname Brabantse abdij maakte hij deel uit van Staten van Brabant op het ogenblik dat deze raad veel macht naar zich toe kon trekken aangezien hertog Jan IV van Brabant amper 12 jaar oud was toen hij zijn vader hertog Anton van Bourgondië moest opvolgen die in 1414 was gesneuveld.

Johannes t'Serjacobs schopte het omstreeks 1420 zelfs tot kanselier van het hertogdom Brabant[bron?]. Als verkozen abt en kanselier in functie was hij als dusdanig de belangrijkste raadgever van de hertog. In de praktijk betekende dit een belangrijke politieke functie vergelijkbaar met die van regeringsleider (eerste minister).

Johannes t'Serjacobs is een van de stichters van de universiteit van Leuven.

De familie t'Serjacobs was in de 15de eeuw een voorname patriciërsfamilie in het Brusselse. Hendrik 't Serjacobs, de vader van abt Jan t'Serjacobs, had in 1390 al zijn onroerende goederen aan de abdij gelegateerd. Deze had zijn roots in het Vlaams-Brabants dorp Teralfene (voorheen Ter Alphene), vandaar de naam "van (der) Alphen".

Zie ookBewerken