Introductietijd

De introductietijd, ook wel openingsweek, introductieweek, introductieperiode enz. genoemd, is een periode met introducerende activiteiten voor aankomende (nieuwe) studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. De term kan zowel slaan op de introductieweek in de verschillende universiteitssteden als op de introductie van de afzonderlijke opleidingen en op de kennismakingsperiode van studenten-, faculteits- en studieverenigingen.

Tijdens de introductiedagen in de steden maken de studenten kennis met de onderwijsinstelling, de studentenverenigingen, de voor- en nadelen van op kamers wonen en met de mogelijkheden op het gebied van sport, cultuur, uitgaan en alles wat de stad verder te bieden heeft. Ook het leggen van contacten is een belangrijk onderdeel. Naast (en na) deze 'algemene' introductie hebben veel studierichtingen een eigen introductie, waarin de studenten kennismaken met hun directe studiegenoten en docenten en de verschillende onderdelen van hun studie alvast leren kennen voor het eigenlijke werk begint.

Terwijl de algemene introductie doorgaans vrijwillig is, is het opleidingsdeel soms verplicht. Bij sommige studentenverenigingen is deelname aan de kennismakingsperiode een voorwaarde om lid te mogen worden (zie verplichte introductietijd); soms draagt deze tijd het karakter van een ontgroening (beproeving).

De organisatie van de introductie kan in handen liggen van de onderwijsinstelling of vereniging, maar ook van een speciaal opgerichte commissie bestaande uit studenten. Dit verschilt per studiestad. In sommige steden hebben verschillende onderwijsinstellingen tegenwoordig een gezamenlijke stedelijke introductie.

In de universiteitssteden worden de introductieactiviteiten onder verschillende namen georganiseerd:

Stad Deelnemende universiteiten en hogescholen Naam van de introductieperiode Organisator
Amsterdam UvA Intreeweek Commissie Intree (7 bestuursleden en 24 commissieleden)
Amsterdam VU VU introductiedagen Commissie
Apeldoorn Saxion Hogescholen (vestiging Apeldoorn) HOI (Hogeschool Organisatie Introductie) Introcommissie
Breda NHTV Breda NHTV Unexpected Journey Introcommissie
Delft TU Delft, Hogeschool Inholland en HHS Delft OWee (Ontvangst Week Eerstejaars) OWee-bestuur (8 studenten en 2 supervisors vanuit de universiteit)
Delft HHS Delft DIAS (Driedaagse Introductie Aankomende Studenten) DIAS Commissie (5 studenten)
Den Haag Hogeschool Inholland OH OH INTRO WEEK OH OH INTRO WEEK-committee (5 studenten en 2 supervisors vanuit ACKU)
Den Haag Universiteit Leiden HOP (the Hague Orientation Programme) HOP-committee (6 studenten en 2 supervisors vanuit de universiteit)
Deventer Saxion Hogescholen (vestiging Deventer) HOI (Hogeschool Organisatie Introductie) Introcommissie
Eindhoven TU Eindhoven TU/e Intro Introcommissie
Eindhoven TU Eindhoven, Fontys Hogescholen en Design Academy Eindhoven LichtIn Introcommissie
Enschede Universiteit Twente Kick-In KIC
Enschede Saxion Hogescholen (vestiging Enschede) HOI (Hogeschool Organisatie Introductie) Introcommissie
Groningen Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen KEI-week (Kommissie Eerstejaars Introductie) Dagelijks Bestuur van Stichting KEI (KEI-bestuur) aangevuld met 7 studenten, zogenaamde Event Managers
Leeuwarden NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Campus Fryslân LEIP (Leeuwarder Eerstejaars Introductie Periode) Stichting Leeuwarden Studiestad.
Leiden Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden EL CID (Enige Leidse Commissie Introductie Dagen) EL CID/VademecumCommissie, bestaande uit studenten, benoemd door het universiteitsbestuur
Maastricht Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool INKOM Werkgroep INKOM (5 studenten van de Universiteit Maastricht)
Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen RU intro Facultaire Introductiecommissies en studie- of studentenverenigingen
Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Eurekaweek (Erasmus Universiteit Rotterdam Eerstejaars Kennismakings Activiteiten) Eurekaweekbestuur
Tilburg Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool TOP Week (Tilburg Orientation Program) TOPpers en Supers
O.a. Tilburg, Eindhoven, Venlo Fontys Hogescholen Purple-week Hogeschool
Utrecht Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht UIT-dagen (Utrechtse Introductie Tijd) UITBestuur (6 studenten uit Utrecht)
Wageningen Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein AID (Algemene Introductie Dagen/Annual Introduction Days) AID-bestuur
Zwolle Hogeschool Windesheim, Katholieke PABO Zwolle, Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten, Viaa, Vrije Universiteit Amsterdam Grasweek Werkgroep Gezamenlijk Ruiken Aan Studeren

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken