Internationale vereniging zonder winstoogmerk

type vereniging naar Belgisch recht

De internationale vereniging zonder winstoogmerk (in het Nederlands vaak afgekort tot ivzw) of Association internationale sans but lucratif (in het Frans vaak afgekort tot AISBL) of Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (in het Duits afgekort tot IVoG) is een samenwerkingsvorm in België.

Vennootschapsvormen naar Belgisch recht
Basisvormen

besloten vennootschap · naamloze vennootschap · coöperatieve vennootschap · maatschap · vennootschap onder firma · commanditaire vennootschap · vereniging zonder winstoogmerk · private stichting · stichting van openbaar nut · internationale vereniging zonder winstoogmerk

Bijzondere vormen

Europese vennootschap · Europese coöperatieve vennootschap · Europees economisch samenwerkingsverband

Wetgeving

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Portaal  Portaalicoon   Economie

Dit is een de internationale variant op de Belgische vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Naast het internationale karakter, is een basisverschil met de vzw, dat de ivzw niet enkel in het Staatsblad wordt gepubliceerd, maar tevens door een Koninklijk Besluit wordt bekrachtigd.