Coöperatieve vennootschap

Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.
Uitleg: De regels in België zijn grondig veranderd.

De coöperatieve vennootschap (in het kort cv) of samenwerkende vennootschap is in België een coöperatie in vennootschapsvom. Zij bestaat uit minimaal drie vennoten. Het beheer gebeurt door een of meer zaakvoerders die vennoten kunnen zijn (niet noodzakelijk). Benoeming voor onbepaalde of bepaalde duur. Het in- en uitstappen van vennoten gebeurt vrij. Het kapitaal van een cv bestaat uit een vast en variabel gedeelte (zie verder)

SoortenBewerken

Er bestaan drie soorten coöperatieve vennootschappen naargelang de aansprakelijkheid van de vennoten.

De cvohaBewerken

In een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Dat is natuurlijk een risico, maar heeft als voordeel dat er geen minimumkapitaal vereist is. Om een CVOHA op te richten, heeft men ook geen authentieke akte nodig, alleen een onderhandse akte.

De cvbaBewerken

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschap is vergelijkbaar met een bvba behalve dat de overdracht van deelbewijzen en het in- en uittreden van vennoten vlotter kan. Er is wel een authentieke akte van de notaris nodig. Het vaste gedeelte van het kapitaal moet minimaal € 18.550,00 zijn. Waarvan € 6.200,00 volgestort en op ieder aandeel moet minstens 1/4 worden volgestort.

De cv met sociaal oogmerkBewerken

Dat is een vennootschap die geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreeft. Het voordeel is dat het minimumkapitaal slechts € 6150 hoeft te bedragen.

Uittreden uit een cvBewerken

Het opmerkelijke aan een coöperatieve vennootschap is dat vennoten vrij kunnen uittreden. Dat kan echter alleen tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar.

Bij het uittreden uit de cv heeft de vennoot recht op zijn scheidingsaandeel. Dat kan meestal gebeuren met een aangetekende brief. Om te kunnen uittreden is het wel noodzakelijk dat aan de voorwaarden voor een cv voldaan blijft. Het vaste deel van het kapitaal mag niet veranderd worden.

Erkende coöperatiesBewerken

Omdat de statutaire invulling van een coöperatieve vennootschap door de wetgever zeer flexibel is gelaten, werkt niet elke coöperatieve vennootschap volgens coöperatieve principes, zijnde democratisch, solidair en transparant. Coöperaties die coöperatieve principes statutair vastleggen, kunnen een erkenning krijgen door de Nationale Raad voor de Coöperatie.[1] Erkende coöperaties krijgen een aantal voordelen, zoals een meer uitgebreide vrijstelling van financiële controle bij emissies van aandelen en het sociale stelsel van werknemer voor de dagelijks bestuurders.