Bilateraal (staatskunde)

staatskunde

Een bilateraal verdrag is in de staatskunde een verdrag tussen twee landen; trilateraal verwijst naar drie landen, multilateraal naar meer landen.

De belangrijkste rechtsbron van het volkenrecht is het verdrag.[1] Een verdrag is een overeenkomst tussen staten. Daarin worden wederzijds rechten en plichten vastgelegd. Verdragen zijn te onderscheiden naar het aantal daaraan deelnemende landen.

Een voorbeeld van een bilateraal verdrag is het in 1963 gesloten verdrag tussen Nederland en België betreffende verbinding tussen de Schelde en de Rijn.[2]