Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

Voor kindermishandeling bestaat in Vlaanderen per provincie een vertrouwenscentrum kindermishandeling

WerkterreinBewerken

Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Meestal maakt een vertrouwenspersoon een rapport dat naar de directie van het bedrijf of de school gaat.

Vertrouwenspersonen komen ook voor bij reality-tv-programma's die lang voordat ze worden uitgezonden worden opgenomen. Na de opnames mogen deelnemers aan deze programma's niks vertellen over hun deelname aan het programma of het verloop hiervan totdat het programma of de aflevering waarin zij afvallen volledig en wel is uitgezonden om te voorkomen dat het verloop van het programma voor uitzending bekend wordt gemaakt. Het voortijdig laten uitlekken van deze informatie levert immers een boete op. De vertrouwenspersonen moeten dan ook een contract tekenen voorafgaand aan de opnames en zij zijn dan de enigen aan wie de deelnemers iets over hun deelname mogen vertellen voor uitzending. Dit komt met name voor bij programma's die in het buitenland worden opgenomen, zoals bv. Wie is de Mol? of Expeditie Robinson. Deelnemers aan zulke programma's moeten een smoes verzinnen om voor de hele opnameperiode vrij te krijgen, zodat ze naar de opnamelanden kunnen reizen, maar kunnen ook eerder afvallen. Vertrouwenspersonen kunnen dan bijvoorbeeld de teruggekomen kandidaten op een veilige manier ophalen bij de luchthaven of ze opvangen als ze bijvoorbeeld voor de duur van de opname hun huis aan anderen hebben gegeven.[1] Ook kunnen deze personen de kandidaten op een veilige manier naar de luchthaven brengen voor hun reis naar het opnameland.

GeheimhoudingsplichtBewerken

In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen.

ProblemenBewerken

Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

PesterijenBewerken

Op school of op de werkvloer komt het nog weleens voor dat er mensen gepest worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

DiscriminatieBewerken

Discriminatie overlapt een klein beetje met de pesterijen: Het een kan volgen op het ander. Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden.

Seksuele intimidatieBewerken

Seksuele intimidatie komt op de werkvloer vrij veel voor. Als er mensen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de werkgever. Deze is verplicht de intimidatie te bestrijden.

LiteratuurBewerken

Er is weinig vakliteratuur voor vertrouwenspersonen. Goede en praktische uitgaven zijn:

  • Goosenwerk, Carla (Dr.), Promotie-onderzoek; In vertrouwen. Een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon.
  • van Duinhoven, Cor, Gids voor vertrouwenspersonen, een praktische handleiding. Vakmedianet. ISBN 9789462150362.
  • Speciaal voor het onderwijs: Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs; po, vo en mbo. Uitgave van Stichting School & Veiligheid, 2e druk 2016