Integraal kindcentrum

een voorziening voor kinderen waarin bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie

Een integraal kindcentrum, afgekort IKC, is een voorziening voor kinderen waarin bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie.

Vergelijkbare samenwerkingsvormen onder andere noemers zijn: