Hoofdmenu openen

InnovatieNetwerk

bedrijf uit Nederland

InnovatieNetwerk is een publieke netwerkorganisatie die in januari 2000 in het leven is geroepen door het Nederlandse ministerie van LNV. De organisatie komt voort uit de vroegere Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO).[1] InnovatieNetwerk heeft als opdracht te werken aan grensverleggende innovaties, ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van de nationale en internationale land- en tuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en het platteland. Ze doet dit door partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheid bij elkaar te brengen, door informatie te verschaffen via publicaties, overleg en de media, en door perspectiefvolle ideeën voor vernieuwing op hoofdlijnen uit te werken.

Inhoud

PositieBewerken

InnovatieNetwerk wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, en heeft een onafhankelijk bestuur. De staf bestaat uit ongeveer 10 mensen en heeft - anno 2006 - een werkbudget van ongeveer 3 mln euro. In 2006 is InnovatieNetwerk een tweede termijn van vijf jaar ingegaan. De officiële naam is toen veranderd van ‘InnovatieNetwerk Groene ruimte en Agrocluster’, naar ‘InnovatieNetwerk’. InnovatieNetwerk heeft diverse allianties met verwante partijen, waaronder TransForum, stichting Courage (melkveehouderij), SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland).

VoorbeeldenBewerken

Voorbeelden van de innovaties waar InnovatieNetwerk een rol bij heeft gespeeld zijn:

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken

Staatscourant, 6 september 2006: Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 augustus 2006, nr. TRCJZ/2006/2657, houdende wijziging van het Instellingsbesluit InnovatieNetwerk groene ruimte en agrocluster.