Een imine is in de organische chemie een functionele groep, die een kenmerkende dubbele binding tussen het koolstof- en stikstofatoom heeft. Door hun diverse reactiviteit worden ze erg veel toegepast in de koolstofchemie.

Algemene structuurformule van imines.

VormingBewerken

Imines worden gevormd door de condensatiereactie van een primair amine met een aldehyde of een keton. In het eerste geval noemt men het reactieproduct een aldimine, in het tweede een ketimine. Een voorbeeld is de condensatie van aceton met aniline tot een ketimine:

ReactiesBewerken

Zie ookBewerken