Imagiri

onderdistrict van Bantul

Imagiri (ook Imogiri) is de koninklijke begraafplaats bij Jogjakarta op het Indonesische eiland Java. Het is de laatste rustplaats van de heersers van Mataram, de Soesoehoenans van Soerakarta, de sultans van Jogjakarta en van andere hoge Javaanse edelen. De naam komt uit het Sanskriet en betekent "Sneeuwberg" of "Himalajah".

Imogiri kaart
De heuveltop van Imogiri
Begrafenis van Z.V.H. Pakoe Boewono X Soesoehoenan van Solo. Na de bijzetting lopen toeschouwers terug over de lange trap die naar de heuveltop van Imogiri voert

Geschiedenis bewerken

De heersers van vóór 1640 werden in Kota Gede bijgezet.

De begraafplaats die vanuit de Kratons van Soerakarta en Jogjakarta wordt bestuurd en tot het keizerlijk en koninklijk domein van de vroegere heersers behoort is nog steeds in gebruik. Het is ook een pelgrimsoord, met name op nieuwjaarsdag (Satu Suro) en feestdagen in de Islamitische maankalender..

De meest prominente graven zijn die van Sultan Agung de Grote van Mataram en Hamengkoeboewono IX. De laatste vorst die werd bijgezet was Soesoehoenan Pakoeboewono XII van Soerakarta in 2004.

Het terrein is opgedeeld in drie complexen; Giriloyo, Banyusumurup en Imogiri. Volgens de folklore had Sultan Agung na bijzondere voortekens te hebben waargenomen besloten zijn oom Juminah wel in Giriloyo waar aan zijn graf werd gewerkt te begraven maar zelf wilde hij drie kilometer verder in Imogiri.[1] worden begraven.

Uitgestoten familieleden werden in Banyusumurup bijgezet maar men kan de rivaliserende Javaanse vorsten soms op meters van elkaar begraven zien. Het complex is uiterst onderhoudsgevoelig door de enorme regenval en de gekozen materialen zoals witkalk. Pakoeboewono X van Soerakarta en Hamengkoeboewono VIII hebben voor de Tweede Wereldoorlog veel herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. In de regeringsperiode van President Soeharto die door huwelijk verwant was aan de vorstenhuizen droeg ook de Indonesische staat bij aan restauraties, met name van de Supit Urang en de daken. Een zware aardbeving in mei 2006 heeft veel schade aangericht en die is nog niet hersteld.

De begraafplaats is verdeeld in de oostelijke aan Jogjakarta en de westelijke aan Soerakarta toegewezen secties. Daarbinnen zijn er de acht secties die ieder drie generaties van heersers een plaats bieden. Er zijn ook gedeelde terreinen die "Juru Kunci" worden genoemd en het graf van Sultan Agung wordt gezamenlijk beheerd.

Niet iedere heerser werd in Imagiri begraven en de heerser bepaalden zelf welke familieleden daar een plaats kregen. Omdat een Javaanse edelman tijdens zijn leven meerder namen en titels droeg zijn de graven moeilijk te vinden. De transcriptie van klassiek Javaans in Maleis, Nederlands en Engels en het gebruik van drie kalenders (Javaans, mohammedaans, gregoriaans) brengt extra verwarring. Soms zijn de gebruikte gegevens niet correct en de opgegeven data van begrafenissen kunnen in bronnen en gidsen soms wel tien jaar verschillen.

Van boven naar beneden heten de drie terrassen "Prabayasa". "Kemangdhungan" en "Srimanganti". De Javanen zijn zeer zorgvuldig bij het noemen van de namen en titels van hun vorsten. In deze opsomming zijn de namen afgekort. In de hoofdartikelen worden zij in hun geheel genoemd.

De vorstengraven in chronologische volgorde bewerken

 
De kist van Pakoeboewono X komt aan in Imagiri
 
De ingang van het graf van Sultan Agung
 
Begrafenis van Z.V.H. PakoeBoewono X Soesoehoenan van Soerakarta. De stoet loopt de trap van het vorstelijke kerkhof op nadat de kist is binnengedragen. Europeanen zijn er niet toegestaan.

De huidige vorsten zullen voor zichzelf en hun twee naaste opvolgers nieuwe grafcomplexen moeten bouwen want de begraafplaats is vol. De traditie dat drie vorsten, steeds ego of grootvader, zoon en kleinzoon een grafcomplex delen, werd 400 jaar lang zo veel mogelijk gehandhaafd. Waar de successie door politieke problemen anders verliep is er afgeweken van de traditie. (Hamengkoeboewono II van Jogjakarta ligt in Kota Gede begraven. In de Kasuwargan Jogjakarta ontbreekt een vorst en in Kapingsangan Soerakarta liggen vier vorsten.

Zie ook bewerken

Bronnen bewerken

Er zijn in de loop der jaren meerdere gidsen en kaarten gepubliceerd. In de kratons van Jogjakarta en de paleizen van Paku Alam zijn 'silsilah' of lijsten van vorsten tentoongesteld.

Referenties bewerken

  1. Moertjipto (1992), p.13
 
Schade na de aardbeving van mei 2006

Literatuur bewerken

  • Moertjipto (translated by Hari Hartiko)(1992) The Legend of Imogiri - The Royal cemetery of Mataram Kingdom Jakarta, Directorate General of Tourism.
  • Djumadi, Thojib Pasareyan Pajimatan Imogiri Jaya Baya vol43. no.22 pp. 11–12, 45-47 (29/1/1989) (in het Javaans geschreven)
  • Winarsa, Prawira Babad Alit Volkslektur no.462 (in Javanese script)
  • Epton, Nina Moonlight ceremony in the Sultan's Cemetery in 'The Palace and the Jungle', London: Oldbourne (1957) pp. 157–160 also the same in Magic and Mystics of Java London: Octagon (1974) pp. 151–153
  • Pranata Sultan Agung Hanyokrokusumo Jakarta: Yudha Gama
  • Jagawijaya, R. Riya (and Djagapuraya, R.W.) (n.d.) Skema Makam Raja-Raja Di Imogiri (Indonesisch)
  • Suroso, Supriyono T. (n.d.) Guide book - The Royal Cemetery of Imogiri Yogyakarta, ELS Language Services. (Engels)
Zie de categorie Imogiri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.