ISO 3166-2:ZA is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Zuid-Afrika.

De gegevens werden op 28 november 2007 door het ISO 3166 Maintenance Agency aangepast bij middel van een nieuwsbrief[1]. Hier worden 9 provincies - profense () / province (en) / province (fr) / provinsie (af) / iProvinsi (nr) / fundzeni (ss) / provense (st) / porofense (tn) / fundzankulu (ts) / vundu (ve) / phondo (xh) / fundazwe (zu) – gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat ZA voor Zuid-Afrika, het tweede gedeelte is een tweeletterige code.

Codes bewerken

Code Engels Afrikaans Ndebele (nr) - Zuid-Sotho (st) Swati (ss) Tsonga (ts) Tswana (tn) Venda (ve) Xhosa (xh) Zulu (zu)
ZA-GT Gauteng Gauteng iGauteng Gauteng Kgauteng Gauteng Gauteng Gauteng Gauteng Rhawuti Gauteng
ZA-NL KwaZulu-Natal KwaZulu-Natal iKwaZulu-Natal GaZulu-Natala Hazolo-Natala KwaZulu-Natali Kwazulu-Natal KwaZulu-Natal HaZulu-Natal KwaZulu-Natala KwaZulu-Natali
ZA-LP Limpopo Limpopo Limpopo Limpopo Limpopo Limpopo Limpopo Limpopo Vhembe Limpopo Limpopo
ZA-MP Mpumalanga Mpumalanga iMpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga Mpumalanga
ZA-NC Northern Cape Noord-Kaap iTlhagwini-Kapa Kapa Leboya Kapa Leboya Kapa-N’walungu Kapa Bokone / Kapa Leboa Kapa Devhula Mntla-Koloni Nyakatho-Kapa / Nyakatho-Koloni
ZA-NW North-West Noordwes iTlhagwini-Tjhingalanga Lebowa Bodikela Leboya (le)Bophirima N’walungu-Vupeladyambu Bokone Bophirima Mntla-Ntshona Nyakatho-Ntshonalanga
ZA-EC Eastern Cape Oos-Kaap iPumalanga-Kapa Kapa Bohlabela Kapa Botjhabela Kapa-Vuxa Kapa Botlhaba Kapa Vhubvaḓuvha Mpuma-Koloni Mpumalanga-Kapa / Mpumalanga-Koloni
ZA-FS Free State Vrystaat iFreyistata Freistata Freistata /Foreisetata Free State Foreisetata Fureisitata Freyistata Fuleyisitata / Freyisitata
ZA-WC Western Cape Wes-Kaap iTjhingalanga-Kapa Kapa Bodikela Kapa Bophirimela Kapa-Vupeladyambu Kapa Bophirima Kapa Vhukovhela Ntshona-Koloni Ntshonalanga-Kapa / Ntshonalanga-Koloni

Zie ook bewerken