Hybride effecten

Effecten

Effecten
Obligatie
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie

Obligatie per coupon
Vastrentende obligatie
Variabelerentecoupon
Nulcouponobligatie
Inflation-indexed bond
Eeuwigdurende obligatie

Bijzondere obligaties
Covered bond
Collateralized debt obligation

Hybride effecten zijn effecten die zowel elementen van schulden als aandelen bevatten. Een voorbeeld hier is een converteerbare obligatie, ofwel CoCo. Dit is een obligatie die kan worden omgewisseld in de onderliggende aandelen of een geldbedrag. Andere veelgebruikte vormen van hybride effecten zijn financiële leases en warrants (aandelenkooprechten).