Financiële instrumenten

Effecten
Obligatie
EMTN
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel
ETF
Crypto

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie
Turbo

Bijzondere obligaties
Nulcouponobligatie
Inflatie-obligatie
Eeuwigdurende obligatie
Covered bond
Collateralized debt obligation

Informatie
Essentiële-informatiedocument

Een commercial paper is een verhandelbare schuldbekentenis (lening) die is uitgegeven door een bedrijf of een andere niet-kredietinstelling. Het betreft een schuldpositie die het bedrijf aangaat met een bank of een andere financiële instantie, zonder zekerheden tegenover te stellen. Het bedrijf zal wel een goed track-record moeten hebben, wil het een commercial paper kunnen uitgeven. Een commercial paper is voor een bedrijf een relatief goedkope wijze om in de benodigde liquiditeiten te voorzien.

De looptijd van het commercial paper, dat met name bedoeld is om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vullen, is gewoonlijk korter dan twee jaar, over het algemeen tussen een en zes maanden.

Commercial paper wordt in grote coupures (niet kleiner dan EUR 500.000) uitgegeven en is met name bedoeld om te worden geplaatst bij professionele beleggers (institutionele beleggers en banken).

Zie ook

bewerken