Commercial paper

Effecten

Effecten
Obligatie
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie

Obligatie per coupon
Vastrentende obligatie
Variabelerentecoupon
Nulcouponobligatie
Inflation-indexed bond
Eeuwigdurende obligatie

Bijzondere obligaties
Covered bond
Collateralized debt obligation

Een commercial paper is een verhandelbare schuldbekentenis (lening) die is uitgegeven door een bedrijf of een andere niet-kredietinstelling. Het betreft een schuldpositie die men aangaat met een bank of een andere financiƫle instantie, waar men geen zekerheden tegenover stelt. Het bedrijf zal wel een goed track-record moeten hebben, wil het een commercial paper kunnen uitgeven. Een commercial paper is voor een bedrijf een relatief goedkope wijze om in de benodigde liquiditeiten te voorzien.

De looptijd van de commercial paper, die met name bedoeld is om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vullen, is gewoonlijk korter dan twee jaar, over het algemeen tussen een en zes maanden.

Commercial paper wordt in grote coupures (niet kleiner dan EUR 500.000) uitgegeven en is met name bedoeld om te worden geplaatst bij professionele beleggers (institutionele beleggers en banken).

Zie ookBewerken