Hipparchus (astronoom)

astronoom

Hipparchus (Oudgrieks: Ίππαρχος ο Ρόδιος of Ίππαρχος ο Νικαεύς) (Nicaea (nu Iznik), ca. 190 v.Chr. - waarschijnlijk op Rhodos, 120 v.Chr.) was een voornaam Grieks astronoom, geograaf en wiskundige.

Hipparchus

In 134 v.Chr. gaf hij een sterrencatalogus uit. Toen er datzelfde jaar nog een totale zonsverduistering plaatsvond, greep Hipparchus deze gelegenheid aan om de afstand tot de maan te schatten. Hij zat er dichtbij en berekende eveneens de afstand naar de zon. Hij ontwikkelde een systeem om de schijnbare helderheid van hemellichamen te meten, dat tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik is. Hij berekende eveneens de duur van zon en maancyclus. Zijn belangrijkste ontdekking was zonder twijfel dat de as van de aarde van richting verandert.

Er zijn aanwijzingen, dit op basis van verwijzingen door niet-natuurwetenschappelijke schrijvers zoals Plutarchus, dat Hipparchus zich bewust was van een aantal natuurkundige ideeën die wij als Newtoniaans bestempelen en sommige auteurs beweren dat Newton dit ook wist.[1]

De astrometrische observatiesatelliet Hipparcos werd naar hem vernoemd.