Herziene Koreaanse Romanisatie

In 2000 werd door de regering van Zuid-Korea een nieuw romanisatiesysteem voor het Koreaanse Hangul-alfabet ingevoerd. Dit systeem vervangt het in Noord-Korea nog steeds gebruikte McCune-Reischauersysteem.

Gebruik bewerken

Klinkers bewerken

a eo o u eu i ae
e oe wi ya yeo yo yu
yae ye wa wae wo we ui

Medeklinkers bewerken

g, k kk k d, t tt t b, p pp p
j jj ch s ss h n m ng r, l

De Herziene romanisatie herschrijft de volgende combinaties die voorkomen tussen lettergrepen waarbij de laatste en eerste medeklinker voor een fonetische verandering zorgen:

initial →
final ↓ g n d r m b s j ch k t p h
k g kg ngn kd ngn ngm kb ks kj kch k-k kt kp kh, k
n n n-g nn nd ll, nn nm nb ns nj nch nk nt np nh
t d, j tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
l r lg ll, nn ld ll lm lb ls lj lch lk lt lp lh
m m mg mn md mn mm mb ms mj mch mk mt mp mh
p b pg mn pd mn mm pb ps pj pch pk pt p-p ph, p
ng ng- ngg ngn ngd ngn ngm ngb ngs ngj ngch ngk ngt ngp ngh