Hendrik Stevin

Nederlands ingenieur (1614-1668)

Hendrik Stevin (1614-1668) was een waterbouwkundige. Hij was de zoon van Simon Stevin.[1]

Hendrik Stevin
Algemene informatie
Geboren 1614
Overleden 1668
Bekend van afsluiting Zuiderzee

Leven bewerken

Hendrik Stevin studeerde aan de Universiteit Leiden wiskunde (afgestudeerd 14 februari 1639) en was vanaf 1640 ambachtsheer van Alphen en Rietveld. Hij verzorgde de uitgave van nagelaten werk van zijn vader Simon Stevin.

Hij was ingenieur in het Staatse leger (=Nederlandse leger) en maakte het plan om de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden te gebruiken als trekvaart (1663). Hendrik Stevin ontwikkelde het vroegst bekende plan om de Zuiderzee af te sluiten (1667).[2] Dat plan was toen niet uitvoerbaar, maar inspireerde andere plannen die leidden tot het werk van Lely. De Stevinsluizen - een sluizencomplex in de Afsluitdijk - zijn naar hem genoemd.

Tot de Bataafse Revolutie van 1795 hing in de Alphense kerk nog het rouwbord van Hendrik Stevin, waarop het familiewapen stond afgebeeld: de "Clootcrans" en het familiemotto van zijn vader Simon Stevin: "Wonder en is geen wonder".