Randmeer (water)

water

Een randmeer is een water rondom een polder dat als doel heeft de waterhuishouding van de polder te isoleren van het omliggende land.

Randmeer (water) (Flevoland)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14

Wanneer een polder wordt aangelegd, ligt het "oude land" hoger dan het "nieuwe land". Wanneer het oude land direct op het nieuwe land aansluit, zoals bij de Noordoostpolder met Overijssel en Friesland en de Wieringermeer met Noord-Holland, zal de waterspiegel in het oude land zakken waardoor verdroging plaatsvindt.[1] Water zal naar het nieuwe land stromen waardoor, zeker aan de randen, een zeer vochtig milieu ontstaat. Hiervoor lijkt drainage een oplossing, maar de problemen in het oude land nemen daardoor alleen maar toe.

Door de inrichting van een randmeer van voldoende grootte blijft de waterdruk naar het oude land op het oude peil. De polder heeft zijn eigen waterhuishouding.[2]

Dat een randmeer gewenst is, bleek na het ontstaan van de Noordoostpolder. Er werd toen onderzocht of het wenselijk was ook bij deze polder achteraf een strook water te maken tussen de Flevopolder aan de ene kant en Friesland en Overijssel aan de andere. Op 29 maart 2004 is definitief besloten hiervan af te zien in verband met de hoge kosten. Het project Wieringerrandmeer werd in 2010 afgeblazen.

Randmeren rond FlevolandBewerken

De Nederlandse randmeren, die de polders Zuidelijk en Oostelijk Flevoland omgeven, zijn ook grote recreatiegebieden en zorgen voor nieuwe natuur. Deze wateren staan in verbinding met het IJsselmeer.

De randmeren rond de Flevopolders zijn - gezien van zuidwest naar noordoost - de volgende wateren:

Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer vormen de Veluwerandmeren. Deze randmeren liggen ten zuiden van de Randmeren Noord, die worden gevormd door het Vossemeer, Ketelmeer en Zwarte Meer.

AfbeeldingenBewerken