Hemerochorie

Hemerochorie (Oudgrieks ἥμερος, hemeros: 'tam, veredeld, verbouwd, gecultiveerd' en Grieks χωρίς choris: afgescheiden, afgezonderd) is, vooral op het Europese continent, de verspreiding van "cultuurplanten".

De grote klaproos is een hemerochore plant, die tot de archeofyten wordt gerekend

Anthropochorie wordt vaak als synoniem gebruikt, maar betekent niet precies hetzelfde. Anthropochorie is de verspreiding door de mens. Zo is de verspreiding door dieren geen anthropochorie, maar wel hemerochorie, omdat huisdieren bij de mens behoren.

Indeling hemerochore plantenBewerken

Veel van de Midden-Europese cultuur- en sierplantsoorten zijn voor zover ze verwilderd (ingeburgerd) zijn hemerochore plantensoorten.

Volgens de manier van invoeringBewerken

Hemerochore planten worden onder andere naar de manier van invoering ingedeeld in bijvoorbeeld:

  • Ethelochorie: de bewuste invoering door zaaizaad of jonge planten
  • Speirochorie: de onbedoelde invoering door verontreinigd zaadgoed. Voorbeelden zijn de echte kamille en de korenbloem.
  • Agochorie: de invoering door onbedoeld transport met onder andere schepen, treinen en auto's. In havengebieden, stations en spoorwegen komen deze planten vaak voor.

Volgens de chronologische indelingBewerken