Neofyten of synantrope planten zijn planten die zich als exoten in historisch tijd met hulp van de mens hebben gevestigd. Ze worden als groep onderscheiden op grond van de mate van inburgering en tijdstip van vestiging.[1]

De neofyten omvatten efemere planten en nieuw ingeburgerde soorten:

Vooral neofyten staan in de belangstelling, bijvoorbeeld een groep van waterplanten. Het Team Invasieve Exoten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de stichting Floron een geactualiseerde herdruk van de veldgids Invasieve waterplanten in Nederland verspreid onder Floron-waarnemers. Waarnemingen worden verzameld in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze kunnen door de terrein- of waterbeheerder worden gebruikt bij de afweging of een exoot bestreden zal worden om de schade aan leefomgeving en biodiversiteit te beperken.

Zie ook

bewerken