Hoofdmenu openen

De Hartveldseweg is een 650 meter lange straat in het Noord-Hollandse dorp Diemen en ligt in het verlengde van de Amsterdamse Middenweg. De straat begint bij de gemeentegrens bij het viaduct en de op- en afritten van de Ringweg Amsterdam en loopt evenwijdig aan de Weespertrekvaart en Prins Hendrikkade waarover de Venserbrug en de Diemerbrug de straat verbinden met Diemen-Zuid. Aan de andere kant bevindt zich het oorspronkelijke dorp. Na de Ouddiemerlaan gaat de straat over in de Muiderstraatweg, die na het viaduct van de spoorlijn langs de Sniep verder loopt en na de Weteringweg eindigt als een doodlopende straat.

In 1881 verscheen de Gooische Stoomtram, bijgenaamd de "Gooische Moordenaar" in de straat. In 1940 werd de tram vervangen door een busdienst. In de jaren tussen 1920 en 1940 is het gebied langs de Weespertrekvaart ingrijpend veranderd waarbij de oorspronkelijke bebouwing aan het water verdween en de Hartveldseweg en Muiderstraatweg deel uit gingen maken van Rijksweg 1. Sinds 1960 liep de Gooiseweg vanuit Amsterdam bij binnenkomst in Diemen over in de weg.

In de jaren tachtig werd begonnen met het uitbreiden van de Ringweg Amsterdam waarbij dit deel van de Gooiseweg verviel waarbij tevens de Rijksweg 1 achter Diemen heen werd omgelegd. Na de voltooiing van het nieuwe tracé kwam het voormalige tracé beschikbaar en werd besloten er een gewone straat van te maken met aan de waterzijde een breed trottoir met daarbij een horecagelegenheid. Ook kwam er ruimte voor een tram en werd in juli 1990 GVB tramlijn 9 vanaf het eindpunt in de Amsterdamse Watergraafsmeer via de Hartveldseweg en Muiderstraatweg doorgetrokken naar een nieuw eindpunt bij de toenmalige meubelboulevard aan de Sniep, ruim 50 jaar na het verdwijnen van de Gooische Stoomtram. Op 22 juli 2018 werd lijn 9 vervangen door tramlijn 19. De tram rijdt voor een deel mee met het gewone verkeer. Ook bus 44 rijdt in de richting Diemen-Noord door de straat.

Waar de naam Hartveldseweg vandaan komt is onbekend, de naam Muiderstraatweg verwijst naar de route naar Muiden. Beide wegen zijn ontstaan in de 17de eeuw bij het graven van de Weespertrekvaart, maar wanneer ze de huidige straatnamen kregen is niet bekend.