Van Harinxma thoe Slooten

(Doorverwezen vanaf Harinxma)
Van Harinxma thoe Slooten wapen 1947.svg

Van Harinxma thoe Slooten is een van oorsprong Fries adellijk geslacht waarvan de leden de titel van baron(es) voeren.

GeschiedenisBewerken

De bewezen stamreeks begint met Idzard Hettinga die vermeld wordt in 1449. Zijn zoon en verdere nageslacht werden grietmannen en bestuurders in Friesland en werden later ook actief op nationaal bestuurlijk niveau. Zijn achterkleinzoon Homme Hettinga trouwde met Wick Abbema (†1505), die zich naar haar moeder Hylck ook Harinxma noemde. Hun zoon Tiete Hettinga (†1541) noemde zich later Pieter van Harinxma en overleed te Sloten. Zijn achterkleinzoon voerde de geslachtsnaam Van Harinxma thoe Slooten. Een nazaat van hem werd in 1814 erkend als edele van Friesland. In 1822 volgde de erkenning voor nageslacht van hem van de titel van baron(es).

Enkele leden van het geslachtBewerken

Jhr. mr. Albertius van Harinxma thoe Slooten (1765-1816), lid Provinciale Staten van Friesland, vrederechter van Holwerd