Groote Moost

natuurgebied in Nederland

De Groote Moost is een natuurgebied in de gemeente Leudal, direct ten zuiden van de Noordervaart. Het betreft een ernstig verdroogd Peelrestant, een z.g. Peelven. De provincie Limburg heeft het echter aangemerkt als 'kansrijk verdrogingsgebied'.

Het gebied wordt kunstmatig nat gehouden middels water uit het kanaal. Plaatselijk (langs de Noordervaart) komen nog bijzondere plantkundige waarden voor.

Dieren in dit gebied zijn onder meer de das en het wild zwijn.