Grijze weg

Een grijze weg is een weg waarbij onduidelijk is in welke Nederlandse wegcategorie van Duurzaam Veilig deze behoort, of die niet kan worden ingericht volgens de kenmerken van de categorieën.[1] Deze wegen zijn vaak niet in ontwerp veranderd sinds ze zijn aangelegd (voordat Duurzaam Veilig bestond), of de situatie rondom deze wegen is complex.

Wegen kunnen op meerdere manieren 'grijs' zijn: ze kunnen inrichtingselementen van meerdere wegcategorieën bevatten, ze kunnen te weinig elementen bevatten om ze in een wegcategorie in te delen of ze hebben een andere functie dan waar ze voor ingericht zijn.

VoorbeeldenBewerken

 
Voorbeeld van een grijze weg met een twijfelachtige functie.

Er zijn volgens Duurzaam Veilig drie hoofdcategorieën aan wegen, met elk een andere functie:

Categorie Doel
Stroomwegen Zorgen dat het verkeer zo snel en veilig mogelijk van A naar B komt. (Het laten stromen van het wegverkeer)
Gebiedsontsluitingswegen Gebieden ontsluiten: Je moet kunnen afslaan naar kleinere kruisende wegen, en op die kleinere wegen moet je de gebiedsontslutingsweg op kunnen komen. (Dus uitwisselen van verkeer tussen de kleinere, kruisende wegen en de gebiedsontsluitingsweg)

De stukken weg waar geen kruispunt is moeten ervoor zorgen dat het verkeer snel het gebied in of uit komt. (Daar is stromen dus het belangrijkst)

Erftoegangswegen Deze zorgen ervoor dat omliggende terreinen en panden goed te bereiken zijn. Er zijn veel aansluitingen op de wegen onderin zodat iedereen op zijn bestemming kan komen. (Dus het is belangrijk dat je kan veel uitwisselen tussen straten) Dit is ook de enige wegcategorie die een verblijfsfunctie kan dienen: kinderen kunnen hier bijvoorbeeld verantwoord op straat spelen.

Deze regels zijn voor de meeste wegen duidelijk genoeg, maar voor sommige wegen niet. De weg op bijgaande afbeelding is een voorbeeld: De weg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg en heeft ook die functie. Maar bij de uitrit aan de overkant van de weg veranderen weginrichting en snelheidslimiet ineens naar die van een erftoegangsweg. Na de uitrit verandert de weg weer terug in een gebiedsontsluitingsweg, met de bijbehorende inrichting. Deze weg is eigenlijk helemaal geen erftoegangsweg, omdat er maar één uitrit aan de weg zit. Daarnaast is dit een belangrijke weg die Elst verbind met de A50. Desondanks is een deel van de weg ingericht als erftoegangsweg.

GeschiedenisBewerken

In 1992 werd met de start van Duurzaam Veilig een nieuwe categorisering voor Nederlandse wegen geïntroduceerd met de hoofdcategorieën.[2] Vanaf dat punt is ook de problematiek rondom de grijze weg ontstaan. In 2008 deed Rijkswaterstaat een onderzoek onder niet-landelijke wegbeheerders naar de toepassing van de richtlijnen die waren opgesteld aan de hand van deze categorieën. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de wegbeheerders van mening was dat de wegen niet uniform waren ingericht, mede door de grijze wegen. Wegbeheerders gaven aan dat ze bij sommige wegen niet wisten hoe ze de richtlijnen toe moesten passen, omdat deze niet in een categorie in te delen waren.[3] In 2018 is de grijze weg in de visie van Duurzaam Veilig 3 terug te vinden. De Visie stelt dat er problemen zijn rondom het inrichten van grijze wegen. Hier worden grijze wegen beschreven als wegen die meer dan één functie kennen in de praktijk. Het rapport gaat niet uitgebreid in op de oplossing voor grijze wegen.[4]