Wegontwerp

Wegontwerp is het bepalen van de ligging, het horizontaal en verticaal alignement, het dwarsprofiel en de vormgeving van wegen, kruispuntenen en knooppunten van wegen. Het wegontwerp is als vakgebied onderdeel van de verkeerskunde.

Uitgangspunt bij het wegontwerp is de wegcategorisering, hetgeen bepaalt wat voor soort weg wordt ontworpen, bijvoorbeeld een autosnelweg of een woonerf. Op basis hiervan wordt meestal een ontwerpsnelheid vastgesteld, bijvoorbeeld 130 km/h voor een autosnelweg of 10 km/h voor een woonerf. De toegepaste waarden verschillen echter zowel tussen landen als tussen gebieden, zo wordt vaak in stedelijke gebieden een lagere ontwerpsnelheid aangehouden voor autosnelwegen dan in landelijke gebieden.

Wegontwerp in NederlandBewerken

Uitgangspunt voor het wegontwerp in Nederland is de wegcategorisering conform de duurzaam veilig visie. Ook de ontwerprichtlijnen die in Nederland worden gehanteerd zijn gebaseerd op deze visie. In Nederland worden de volgende ontwerphandboeken gehanteerd bij het wegontwerp:

  • Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen (NOA) - autosnelwegen
  • Handboek Wegontwerp - overige wegen buiten de bebouwde kom
  • ASVV - wegen binnen de bebouwde kom

Overzicht Nederlandse ontwerprichtlijnenBewerken

onderwerp ontwerprichtlijnen uitgever externe link
autosnelwegen Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen Rijkswaterstaat [1][dode link]
buiten de bebouwde kom Handboek Wegontwerp 2013 CROW [2]
binnen de bebouwde kom ASVV 2012 CROW [3]
verkeersregelinstallaties Handboek Verkeersregelinstallaties CROW [4]
Regeling Verkeerslichten Ministerie van Verkeer en Waterstaat

BronnenBewerken

  • CROW (2001), Handboek Wegontwerp: basiscriteria. CROW, Ede (NL), publicatie 164a.
  • Kuipers, L. (2002), Wegontwerp. Derde druk, GCT adviescentrum, Alkmaar (NL).