Graafschap Waldburg

De Waldburg in 2007

Het graafschap Waldburg was een tot de Zwabische Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk. Het is genoemd naar het slot Waldburg in de gemeente Waldburg (Württemberg).

Waldburg tot de deling van 1429Bewerken

De omstreeks 1150 actieve Waldburgers waren ministerialen van de Welfen en later van de Hohenstaufen. Zij bekleedden in hun dienst het ambt van drossaard (Duits: Truchsess). Zij werden op zijn laatst in 1214 in hun bezittingen en hun ambten opgevolgd door de heren van Tanne, die zich sinds 1219 van Waldburg noemden. Deze waren al in het bezit van de heerlijkheid Wolfegg en sinds 1218 ook van de heerlijkheid Wurzach. Het lukte hen na de ondergang van de Hohenstaufen rijksvrij te blijven.

In de loop der tijd werd het bezit sterk uitgebreid. In de 1306 werd de stad Isny gekocht van de graven van Altshausen en de heerlijkheid Trauchburg van de graven van Veringen. In 1337 werd de heerlijkheid Zeil verworven. In 1365 kocht de stad Isny zich vrij, waarna deze stad zicht ontwikkelde tot een rijksstad.

In 1384 volgden de vijf Donausteden Mengen, Munderkingen, Riedlingen, Waldsee en Saulgau. Deze zouden tot 1680 met Waldburg verbonden blijven. In 1386 wordt de heerlijkhheid Waldsee en in 1387 de heerlijkheid Bussen met Dürmentingen van Oostenrijk gepand. Vervolgens verpandde Oostenrijk in 1401 de heerlijkheid Kallenberg met Nusplingen aan de graven van Waldburg. De heerlijkheid Kallenberg werd in 1695 ingelost door Oostenrijk.

Na de dood van Jan, drossaard van Waldburg in 1419 delen zijn zoons in 1429 de bezittingen:

  • Jacob I krijgt Trauchburg (uitgestorven in 1772)
  • Eberhard I krijgt Wolfegg (uitgestorven in 1511)
  • Georg I krijgt Zeil

Waldburg-Trauchburg (1429-1772)Bewerken

Na het uitsterven van de tak te Wolfegg in 1511 werd het bezit uitgebreid met de heerlijkheid Friedberg-Scheer. Na de dood van Christoph in 1612 werden de bezittingen verdeeld. De oudste zoon kreeg Friedberg-Scheer en de jongere zoon Frederik kreeg Trauchburg. Op 27 september 1628 wordt Johan Ernst I tot rijksgraaf verheven. In 1717 herhaalde zich de situatie na het uitsterven van de tak in Friedberg-Scheer. De tweede zoon van Christoph Frans, Johan Ernst II volgde zijn vader op in Trauchburg. Uiteindelijk stierf het huis in 1772 uit met Frans Karel Eusebius, bisschop van Chiemsee. De heerlijkheid Friedberg-Scheer werd door de erfgenamen in 1785 verkocht aan Thurn und Taxis en de heerlijkheid Trauchburg kwam aan de tak Waldburg-Zeil-Zeil, die zich toen Waldburg-Zeil-Trauchburg gingen noemen. Door de Rijnbondakte van 12 juli 1806 komt het graafschap onder de soevereiniteit van het koninkrijk Württemberg. Door het grensverdrag van 18 mei 1810 tussen de koninkrijken Beieren en Württemberg werd de nieuwe grens door het graafschap Trauchburg getrokken, waarbij het slot Trauchburg met de gemeente Wengen aan Beieren kwamen.

Regenten

regering naam geboren overleden familie
1429-1460 Jakob 5-5-1460 zoon van Johan II
1460-1504 Johann I 1438 26-12-1504 zoon
1504-1505 Jakob II 11-2-1505 zoon
1505-1557 Willem 1470 17-3-1557 broer
1557-1566 Willem 6-3-1518 17-1-1566 zoon
1566-1612 Christof 24-8-1551 28-2-1612 zoon
1612-1636 Frederik 15-1-1592 17-11-1636 zoon
1636-1687 Johan Ernst I 1630 8-2-1687 zoon
1687-1717 Christof Frans 20-1-1669 7-3-1717 zoon
1717-1737 Johan Ernst II 21-3-1695 6-6-1737 zoon
1734-1744 Frederik Marquard 3-7-1700 10-11-1744 broer
1744-1772 Frans Karel Eusebius 23-8-1701 6-7-1772 broer

Waldburg-Wolfegg of Waldburg-Sonnenberg (1429-1511)Bewerken

In 1452 werd de heerlijkheid Friedberg-Scheer gekocht van de graven van Montfort en in 1454 de heerlijkheid Sonnenberg van de graven van Werdenberg-Sargans. Op 11 augustus 1463 werd Eberhard tot rijksgraaf van Sonnenberg verheven. De tak voerde vervolgens de naam Waldburg-Sonnenberg. In 1473 werd hij echter uit Sonnenberg verdreven en komt dit gebied aan de Habsburgse graaf van Tirol. In 1489 werd Wolfegg omgezet in een rijksleen. Met de moord op graaf Andreas in 1511 stierf Waldenburg-Sonnenberg uit. Friedberg-Scheer viel aan de tak Waldburg-Trauchberg en Wolfegg aan de tak Waldburg-Zeil.

Regenten

regering naam overleden familie
1429-1479 Eberhard I 22-9-1479 zoon van Johan II
1479-1483 Eberhard II 22-4-1483 zoon
1483-1510 Johan 24-6-1510 broer
1510-1511 Andreas 24-6-1511 zoon van Eberhard I

Waldburg-Zeil (1429-1589)Bewerken

Na het uitsterven van de tak Waldburg-Sonnenberg viel de heerlijkheid Wolfegg aan Waldburg-Zeil Sinds 1525 voerden de heren van Waldburg-Zeil de titel rijkserfdrossaard (Reichserbtruchsess). Dit was een van de erfambten in het Heilige Roomse Rijk. De rijkserfdrossaard was bij belangrijke plechtigheden de assistent van de rijksaartsdrossaard. (Riechserztruchsess). Het aartsambt was verbonden met het keurvorstdendom van de Palts. Na 1594 werd de titel rijkserfdrossaard gevoerd door de senior van het huis.

Na de dood van Jacob V in 1589 verdelen zijn zoons de bezittingen:

  • Hendrik krijgt Wolfegg en Waldsee
  • Froben krijgt Zeil en Wurzach
  • Gebhard krijgt Waldburg (uitgestorven in 1601)

Regenten

regering naam geboren overleden familie
1429-1467 Georg I circa 1400 10-3-1467
1467-1482 Georg II circa 1430 10-3-1482 zoon
1482-1511 Johan III circa 1460 19-11-1511 zoon
1511-1531 Georg III 25-1-1488 29-5-1531 zoon
1531-1569 Georg IV 1523 1569 zoon
1569-1589 Jakob V 6-12-1546 20-5-1589 zoon

Waldburg-Wolfegg(1589-1806)Bewerken

Op 27 september wordt de heer van Waldburg-Wolfegg tot rijksgraaf verheven. Na de dood van graaf Maximiliaan Wunibald in 1667 delen zijn zoons in 1672 zijn bezittingen.

  • Maximiliaan Frans krijgt Wolfegg (uitgestorven in 1798)
  • Johan Maria krijgt Waldsee.

In 1680 loste Oostenrijk de verpande Donausteden in. Hierdoor veranderde dus ook de situatie in Waldsee. In 1702 komt een deel van de heerlijkheid Kisslegg van heren von Schellenberg veerworven door de tak Wolfegg. Na het uitsterven van de tak Wolfegg in 1798 worden de graafschappen herenigd. Op 21 maart 1803 wordt de graaf tot rijksvorst verheven.

Regenten van Wolfegg

regering naam geboren overleden familie
1589-1637 Hendrik 8-3-1568 16-8-1637 zoon van Jakob V
1637-1667 Maximiliaan Wunibald 18-9-1604 31-1-1667 zoon
1667-1681 Maximiliaan Frans Eusebius 8-1-1641 21-8-1681 zoon
1681-1735 Ferdinand Lodewijk 19-7-1678 6-4-1735 zoon
1735-1774 Jozef Frans 14-9-1704 29-4-1774 zoon
1774-1779 Ferdinand Maria 25-9-1736 24-1-1779 zoon
1779-1791 Jozef Aloys 24-8-1752 5-1-1791 broer
1791-1798 Karel Eberhard Wunibald 13-11-1717 5-3-1798 broer van Jozef Frans

Regenten van Waldsee

regering naam geboren overleden familie
1667-1724 Johan Maria 13-10-1661 25-12-1724 zoon van Maximiliaan Wunibald
1724-1748 Maximiliaan Maria 28-11-1684 3-4-1748 zoon
1724-1729 Frans Jozef 18-2-1689 4-5-1729 broer
1748-1790 Gebhard Johan 24-6-1727 26-2-1791 zoon van Maximiliaan Maria
1790-1806 Jozef Anton 21-2-1766 3-4-1833 zoon

Waldburg-Zeil (1589-1675)Bewerken

Op 27 september wordt de heer van Waldburg-Zeil tot rijksgraaf verheven Na de dood van graaf Johan Jacob I in 1674 delen zij zoons in 1675 de bezittingen.

  • Paul Jakob krijgt Zeil
  • Sebatiaan Wunibald krijgt Wurzach (uitgestorven in 1903)

Regenten

regering naam geboren overleden familie
1589-1614 Froben 19-8-1569 4-5-1614 zoon Jakob V
1614-1674 Johan Jakob I 2-8-1602 18-4-1674 zoon

Waldburg-Zeil-Zeil (later Waldburg-Zeil-Trauchburg(1675-1806)Bewerken

Na het uisterven van de tak Waldburg-Trauchburg in 1772 viel het graafschap Trauchburg aan de tak Zeil-Zeil, die zich daarna Zeil-Traucburg noemde. In 1789 wordt het dorp Balgheim van de heren van Hornstein verworven. Op 21 maart 1803 werd de graaf tot rijksvorst verheven.

Regenten

regering naam geboren overleden familie
1674-1684 Paul Jakob 18-1-1624 24-3-1684 zoon van Johan Jakob I
1684-1717 Johan Christof 19-6-1660 14-2-1717 zoon
1717-1750 Johan Jakob II 28-11-1686 16-10-1750 zoon
1750-1790 Frans Anton 28-5-1714 30-3-1790 zoon
1790-1806 Maximiliaan Wunibald 20-8-1750 16-5-1818 zoon

Waldburg-Zeil-Wurzach (1675-1806)Bewerken

Op 11 december 1793 werd het andere deel van de heerlijkheid Kißlegg (met Baumgarten) verworven. Op 21 maart 1803 werd de graaf tot rijksvorst verheven.

Regenten

regering naam geboren overleden familie
1674-1700 Sebastiaan Wunibald 31-1-1636 15-6-1700 zoon van Johan Jacob I
1700-1734 Ernst Jakob 28-10-1673 8-6-1734 zoon
1734-1781 Frans Ernst 7-12-1704 5-4-1781 zoon
1781-1806 Eberhard Ernst Wunibald 20-12-1730 23-9-1807 zoon

Einde van de vorstendommenBewerken

Artikel 24 van de Rijnbondakte van 12 juli 1806 stelde de vorsten en graven drossaard van Waldburg onder de soevereiniteit van het koninkrijk Württemberg: de Mediatisering. Door het grensverdrag van 18 mei 1810 tussen de koninkrijken Beieren en Württemberg werd de nieuwe grens door het graafschap Trauchburg getrokken, waarbij het slot Trauchburg met de gemeente Wengen aan Beieren kwamen. Hetzelfde gold voor het dorp Ferthofen en het slot Illerfeld, die deel uitmaakten van de heerlijkheid Marstetten, welke in bezit was van Waldburg-Zeil-Wurzach.