Hoofdmenu openen

Gijsbert Johan ter Kuile

Nederlands archivaris (1906-1975)

Gijsbert Johan ter Kuile (Almelo, 24 juni 1906 - Zwolle, 29 oktober 1975) was een Nederlands jurist en archivaris.

Ter Kuile bezocht de lagere school te Almelo en het gymnasium te Deventer, waarna hij rechten studeerde in Leiden. Daar promoveerde hij op 12 juli 1935 op een proefschrift Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel.

Hij werd gemeentearchivaris te Breda en Deventer en daarna rijksarchivaris in Zwolle.

Ter Kuile speelde een belangrijke rol in de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, gedurende vijftien jaar was hij de secretaris en de spil van deze vereniging. Na zijn aftreden werden zijn verdiensten erkend door de benoeming tot erelid. Van 1972 tot 1975 was hij voorzitter van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht.

WerkenBewerken

Ter Kuile had meer dan honderd publicaties, waaronder:

  • Oorkondenboek van Overijssel, 797-1350 (Zwolle, 1963-1969. 6dl)
  • bijdrage in Geschiedenis van Overijssel. Onder red. van B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide [et al.] (Deventer, 1970)