Getal van Fourier

Het getal van Fourier is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen de verstreken tijd en de tijd benodigd voor het bereiken van een stationaire temperatuurverdeling.

of

λ = warmtegeleidingscoëfficiënt [W K−1 m−1]
t = tijd [s]
Cp = warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
a = temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2 s−1]
ρ = dichtheid [kg m−3]
L = karakteristieke lengte [m]

Het getal is genoemd naar Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), een Franse wis- en natuurkundige.