Geschiedenis van de auto

overzichtsartikel

De geschiedenis van de auto kan in verschillende tijdvakken worden ingedeeld:

Het onderstaand overzicht geeft meer informatie over de verschillende tijdperken.