Gerrit van Assendelft (16e eeuw)

Nederlands jurist (1487-1558)

Gerrit van Assendelft (1487 - 1558), telg uit het adellijk geslacht Van Assendelft, was raadsheer en president van het Hof van Holland.

Wapen van Gerrit van Assendelft

Gerrit van Assendelft was een zoon van de edelman Klaas van Assendelft en Aleid van Kijfhoek. Hij studeerde rechten in Orléans, waar hij in 1507 de graad van meester behaalde. Te Orléans sloot hij ook een huwelijk met Catharina de Chasseur, een koopvrouw van lagere komaf. Uit dit huwelijk kreeg hij één zoon: Klaas. Omdat zijn familie deze verbintenis niet wenste te accepteren is er tot ver na zijn dood getwist over zijn erfenis.

Van Assendelft werd bij het aantreden van de latere keizer Karel V in 1515 benoemd tot raadsheer in het Hof van Holland. In 1528 promoveerde hij tot eerste raadsheer presiderende, wat in feite betekende dat hij de nieuwe president van het Hof van Holland werd. Hij volgde hiermee Nicolaas Everaerts op. Hij zou die functie tot aan zijn dood in 1558 bekleden. Dankzij zijn lange loopbaan werd Gerrit van Assendelft een van de beeldbepalers van het Holland van de zestiende eeuw.

Volgens afschrift van een oorkonde in het archief van de familie Van Reede van Oudtshoorn, opgemaakt in Brussel op 25 juni 1536, verkoopt keizer Karel V aan Van Assendelft het klerk-, bode- en schoutambacht van Beverwijk voor een som van vijfhonderd en twintig ponden.[1]

Van Assendelft had goede banden met Cornelis Suys, die hem als president zou opvolgen. Tijdens zijn carrière is Gerrit van Assendelft vanuit Rooms-Katholieke hoek er verschillende malen van beschuldigd de leer van de kerk niet te volgen en er protestante sympathieën op na te houden. Hij heeft altijd ontkend en het is nooit tot een veroordeling gekomen. In 1555 kwam hij onder vuur te liggen van raadsheer Willem Snouckaert, die hem van allerlei corrupte praktijken en vriendjespolitiek beschuldigde. Van Assendelft werd in 1559 ook van deze beschuldigingen postuum vrijgesproken. Zijn lichaam werd bijgezet in de familiekapel in de Grote of Sint-Jacobskerk te Den Haag.

Het kapitale huis van Gerrit van Assendelft aan het Westeinde in Den Haag