Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is zorg gericht op revalidatie voor kwetsbare ouderen na een cardiovasculair event (CVA, hartinfarct), botbreuk, orthopedische ingreep (nieuwe heup/knie) of anderszins na opname en behandeling bij een medisch specialist waarbij direct naar huis terugkeren geen optie is.

De GRZ is er voor kwetsbare ouderen waarbij sprake is van kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid. Ze wordt gegeven:

  • als de patiënt in een ziekenhuis heeft gelegen en de GRZ binnen een week hierop aansluit, of
  • als de patiënt een acute aandoening heeft waardoor sprake is van acute stoornissen in de mobiliteit of afname van zelfredzaamheid en de verzekerde hiervoor medisch specialistische zorg heeft ontvangen.[1]

Het doel van GRZ is door behandeling en therapie de patiënt te helpen terug te keren naar de thuissituatie, waarbij de patiënt zo goed mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.

De lengte van geriatrische revalidatie is maximaal zes maanden. In uitzonderlijke gevallen kan een langere periode worden toegestaan door de zorgverzekeraar.

ZorgverlenersBewerken

De volgende zorgverleners zijn/kunnen bij het revalidatieproces betrokken zijn, waarbij de specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijkheid draagt:

Om goede zorg te kunnen leveren wordt er regelmatig een multidisciplinair overleg gehouden, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en de vorderingen van de patiënt worden besproken.