Gerard I Flamens

Gerard I Flamens (ca. 970 - na 1042)[1], ook wel bekend als Gerard de Vlaming, Gerard I van Wassenberg en Gerard van Antoing,[3][4] was volgens de Annales Rodenses een verwant van Ailbertus van Antoing, die in 1104 de Abdij Rolduc stichtte, en diens broers Theyemo en Walger. Mogelijk was hij verwant aan graaf Arnold van Valenciennes.[5] De Flamenses waren de voorlopers van de graven, later hertogen van Gelre.

Gerard I "Flamens"
ca. 970 - na 1042[1]
Gerard I Flamens
Heer van Wassenberg
Periode 1033- na 1042
Opvolger Gerard II Flamens
Vader Mogelijk Rodger van Kamerijk[2]
Moeder NN
Partner onbekend

GeschiedenisBewerken

Gerard was mogelijk afkomstig uit de omgeving van Antoing bij Doornik op de rechter Schelde-oever,[6] en vluchtte rond 1033 uit Vlaanderen, waarna de keizer zich over hem ontfermde. Volgens de Annales Rodenses wordt hij door de keizer 'bij Wassenberg geplaatst'.[7] Er wordt niet vermeld dat hij graafrechtelijke bevoegdheden over Wassenberg krijgt. Hij kreeg zoveel land toebedeeld dat zijn nakomelingen vorst van de streek zouden worden. Het is niet meer na te gaan welke goederen hij toebedeeld kreeg, maar in ieder geval het eigengoed of allodium Wassenberg. Hij is een van de voorvaderen van de graven en hertogen van Gelre.[8]

Antoing lag aan de Schelde in de mark Ename aan de uiterste westelijke grens van het Heilige Roomse Rijk. Omdat Boudewijn IV hun gebieden had veroverd wendden Gerard en zijn broer Rutger zich in 1021 tot keizer Hendrik II. Daar klaagden ze dat ze slachtoffer waren geworden van de door het Rijk aan Vlaanderen verloren gegane gebieden in de zuidelijke mark Ename, die later met andere naburige gebieden het graafschap Henegouwen zouden vormen.

Gerard kreeg ter compensatie het gebied Wassenberg waar hij als Gerard I "Flamens" ('de Vlaming')[9] stamvader van het huis Gelre werd en zijn broer Rutger het gebied Kleef kreeg, waar hij stamvader werd van het eerste huis Kleef, dat in 1368 in de mannelijke lijn zou uitsterven. Deze gebieden waren na de moord van Adela van Hamaland op Wichman van Vreden (wiens goederen aansloten op Hamaland) vrij gekomen. Hierdoor kwam het goed van Wichman vrij en werd het gebied van Adela en haar echtgenoot Balderik (graaf van Drenthe en Salland) door de keizer geconfisqueerd.

Gerard werd door zijn zoon Gerard II Flamens opgevolgd.[10] Gerard II was met een dochter van Diederik van Hamaland (zoon van Adela en haar eerste echtgenoot Immed IV en kleinzoon van Wichman van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen) getrouwd. Dit huwelijk versterkte zijn aanspraak op een deel van de geconfisqueerde gebieden.[bron?]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

Flamenses uit het Huis Wassenberg 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk Rodger
vm. 960, 983
 
NN
van Kamerijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard van Antoing
ca 970 - na 1042
 
NN
ook gen. Gerard Flamens
afkomstig van Antoing bij Doornik
Heer van Wassenberg
verm. 1033 als getuige
verm. 1042 als getuige
stamvader van de graven van Gelre
 
 
 
Rutger I van Kleef
ca. 980 - 1050
 
NN
Heer van Kleef
stamvader van de graven van Kleef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard II Flamens
rond 1000 - voor 1052
 
mogelijk een dochter Van Hamaland
verm. 1042 als 'Gerardus Flamens
(geen graaf)
 
 
 
uitgestorven in 1368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard III Flamens
ca. 1025 - voor 1076
 
 ? dochter Hendrik I van Leuven
 
 
Diederik I van Heinsberg (Flamens)
rond 1030 - 1082
 
NN
gen. Dirk 'van de Veluwe'
(gouw)graaf van de Veluwe
 
 
Willem Hendrik
1054 - 1076
bisschop van Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard IV Flamens
gen. Gerard 'de Lange'
ca. 1068 - 1129
 
Sophia N
 
Clementia van Gleiberg
vanaf 1096 graaf Gerard I van Gelre
 
Hendrik van Kriekenbeek
† voor 1124
verm. vanaf 1082
niet als graaf
graaf van Kriekenbeek
volgens Annales Rodenses
 
 
Gozewijn I van Heinsberg
verm. vanaf 1085 - † 1128
 
Oda van Walbeck
1119 de castello Falcomonte
door huwelijk Heer van Valkenburg
stamvader Huis Heinsberg/Valkenburg
 
Gerard I van Heinsberg
† 1129/1130
 
NN
tot zijn dood heer van Heinsberg
1118 samen met zijn broer Gosewijn
voogd abdijen St. Odilienburg en Susteren