De Gens Clodia was een plebejische gens ontstaan uit de patricische gens Claudia. De gens ontstond toen Publius Clodius Pulcher, de eerste van die gens zich - met hulp van Julius Caesar - liet adopteren door een plebejer opdat hij tribunus plebis (volkstribuun) kon worden. Dit ambt was immers enkel voor plebejers toegankelijk en bezat belangrijke bevoegdheden die Clodius in zijn politieke spel handig van pas kwamen.

Bekende leden van deze gens waren:

Clodio de Langharige, een krijgsheer van de Salische Franken wordt soms ook "Clodius I" genoemd.