Belangrijkste leden van de gens Claudia

Door adoptie:


Gens Claudia vóór adoptie in gens Julia:

De gens Claudia was een van de oudste gentes van Rome, en gedurende vele eeuwen hadden haar leden vaak de leiding over de stad en het Imperium Romanum.

De gens volgens de traditie begon haar geschiedenis met Attius Clausus, een Sabijn die vrede met Rome verkoos, een onpopulair standpunt dat hem ertoe bracht rond 504 v.Chr. Regillus te verlaten met zijn medestanders. Rome verwelkomde deze "bannelingen". Ze maakten de medestanders van Attius Romeinse burgers en Appius Claudius Sabinus (zoals zijn naam werd uitgesproken in het Romeinse dialect) een senator. Een andere mogelijkheid is dat ze afstamden van Telegonos, zoon van Odysseus en Kirke. Deze zou Aeneas hebben geholpen in de strijd tegen Turnus.

De mannelijke leden in de gens droegen Claudius als nomen gentile (gensnaam, cf. familienaam). Keizer Claudius I is tegenwoordig zelfs beter onder deze naam bekend.

De takken van de gens Claudia

bewerken

Er waren drie van de vier grote takken van de gens Claudia actief tijdens de late republiek. Zij die het cognomen Nero droegen waren prominente patricische senatoren gedurende de late republiek. Zij verkozen het praenomen Tiberius. De Nero's lieerden zich met de gens Julia toen Tiberius Claudius Nero, zoon van Tiberius Claudius Nero en Livia Drusilla (die zelf van deze tak afstamde door haar vader Marcus Livius Drusus Claudianus) werd geadopteerd door Imperator Caesar Augustus (zie: Julisch-Claudische dynastie).

De Claudii met het cognomen Marcellus waren plebejers en hadden drie opeenvolgende jaren drie consuls in de familie (51-49 v.Chr.; twee broers en hun neef). Zij verkozen de praenomina Gaius en Marcus. Gaius Claudius Marcellus (consul in 49 v.Chr.) huwde Octavianus' zuster Octavia en hun zoon huwde op zijn beurt Octavianus' dochter, Julia.

Zij met het cognomen Pulcher waren patriciërs en evenzeer prominent in de late republiek als de andere takken van de gens Claudia. Zij verkozen als enige familie het praenomen Appius, maar ook het populaire Publius. Een plebejische zijtak ontstond toen een zekere Publius Claudius Pulcher zichzelf wegens politieke redenen liet adopteren door een plebejer en vanaf toen bekendstond als Publius Clodius. Zijn zuster Clodia nam ook deze gevulgariseerde spelling over.

Claudia (en Clodia) waren de namen die in zwang waren voor de vrouwelijke leden van deze gens.

Bekende leden van de gens Claudia

bewerken

Stamboom van de gens Claudia

bewerken

 

Zie ook: Julisch-Claudische dynastie; Claudius