Naam:

  • Wim de Valk (Ir. WMJ de Valk)

Beroep:

  • Gepensioneerd docent electronica bij Fontys Hogeschool voor Engineering te Eindhoven

Woonplaats:

  • Oss

Email:

  • W.deValk@Fontys.nl

Bijgedragen artikelen:

Bijgedragen artikelen (engelstalig):

Public-domain software: Publicad ©Ir W. de Valk

  • Minilog logische functieminimalisator
  • Faultsim seriële stuck-at foutsimulator met FsExpand netlist-expander
  • Publicad design-kit met Minilog, Faultsim, FsExpand, VHDL-extractor Sch2Vhdl en libraries voor ispTOOLS en VHDL-simulatie
  • ZXSIM blok-georiënteerde systeemsimulator
  • Z-Domain simulatie van digitale filters

Schriftelijk studiemateriaal:

  • Ir Wim de Valk, Leerboek ASIC’s - Digitale Systemen, HB-Uitgevers, 3e druk, 2002, ISBN 9055743674;