Vooral geschiedenis, cultuur en taal hebben mijn interesse.

Op 19-8-2010 heb ik besloten dat ik enkel nog verantwoordelijkheid wens te dragen voor de artikelen en bewerkingen van mijn hand, en enkel nog artikelen zal bewerken die mijn interesse hebben.

Ook zal ik opzichtige chauvinistische en/of regionalistische opmerkingen of beweringen in artikelen die mij niet interesseren niet langer verwijderen. Wikipedia heeft, bij verdediging van dergelijke zinsneden, te veel gaten voor lieden die door middel van persoonlijke aanvallen en intimidatie hun twijfelachtige doel weten te bereiken.

Daar pas ik voor.


Over WikipediaBewerken

In Engels- en Duitstalige landen zijn scholen en universiteiten bang voor Wikipedia. In Nederland wordt om Wikipedia als bron gelachen. Waarom?

De Engelse Wikipedia is misschien niet altijd even sterk geschreven, maar ze bevat tonnen aan informatie en obscure feitjes geheel onderworpen aan de basis van het oorspronkelijke project: Cite your sources. De Duitse Wikipedia gaat hier zelfs nog verder in, met als gevolg dat zij, van alle projecten, nog het meest op een echte encyclopedie lijkt.

Bij vergelijking is de Nederlandstalige Wikipedia een compleet lachertje. Op de Nederlandse Wikipedia is bronvermelding iets waarmee je mensen die je niet mag lastig valt. De enige Wikipedia waar de twijfelaar zichzelf moet verdedigen in plaats van de toevoeger.

Een ander verschil is het gebrek aan hoogopgeleide medewerkers. Wie het afgelopen jaar de Nederlandse Wikipedia een beetje heeft gevolgd ziet dat het project op zijn gat ligt. Er komen geen nieuwe artikelen van echte waarde meer bij. Voetbalclubs, nieuwe muziekalbums, een (al dan niet geautomatiseerd) beginnetje over een pas ontdekte planetoïde of een nieuwe Pokémon … Dat slaat inmiddels de klok.

Al bestaande artikelen worden nauwelijks uitgebreid, omdat hiervoor de kennis van de medewerkers simpelweg ontbreekt. De aanwezige garde heeft hun belangrijkste bijdragen reeds lange tijd geleden gedaan. ‘Hun’ lemma’s zijn al tijden ‘af’. Hen rest de verveling, met als enige ‘verzetje’ het hier en daar tot in de eeuwigheid uitvechten van nietszeggende conflicten.

De weinige nieuwe gebruikers die zich nog aanmelden worden regelmatig binnen afzienbare tijd weggepest, gelabeld of op een andere wijze afgeschreven. Anti-intellectualisme is de norm: "Het is pas waar als ‘ik’ het begrijp." Wat ontstaat is een negatieve spiraal. Slechte artikelen die benodigd expertise afstoten bij gebrek aan respect voor bronvermelding, autoriteit en prestige van het project in het algemeen.

Zonder een volledige cultuuromslag zal dit door gaan totdat de Nederlandse Wikipedia slechts een schim is in de geschiedenis van het project.

Artikelen van mijn hand:Bewerken