Vooral actief in Vergelijkende godsdienstwetenschap (docent) en reeds meer dan 40 jaar geïnteresseerd in Theosofie, Martinisme, Esoterie en Parapsychologie.

Ik sta wel erg schuw tegenover vele zgn. New Age ideeën. Actief op Wikipedia sedert 2005.


bij
Deze gebruiker is een bij.