Student Nederlands-Duits / Duits-Nederlands aan de ITV Hogeschool Utrecht. Ik loop vanaf 1 mei tot 31 juli stage bij Wikimedia.