De enige juiste informatie over Vandalen.

De Vandalen plunderen Rome, Heinrich Leutemann (1824-1904)