Gebruiker:De Wikischim/Ierse Renaissance

Ierse Renaissance is de gangbare benaming voor een periode aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw waarin de Ierse literatuur, folklore en kunst, die eerder in verval waren geraakt, een sterke heropleving doormaakten. Dit ging gepaard met een opleving van het nationalisme. Voor specifiek de literaire opbloei wordt de term Irish Literary Revival gebruikt.

Vanaf de 17e eeuw was Ierland onderdrukt door het Verenigd Koninkrijk, waardoor het land economisch geheel aan de grond was geraakt. In 1800 was het land ook staatsrechtelijk in het VK opgenomen. In deze periode liep de Ierse bevolking sterk terug, onder meer door de Ierse hongersnood en de vele emigratie.

In de loop van de 19e eeuw werd Ierland zich echter steeds meer bewust van zijn eigen cultuur en identiteit. Rond 1840 was Young Ireland opgericht. Het Ierse verleden werd opnieuw onder de aandacht gebracht door Standish James O'Grady in zijn werk History of Ireland: Heroic Period (1878).

De Ierse taal werd het onderwerp van studie van enkele Duitse geleerden (Rudolf Thurneysen, Henrich Zimmer en Kuno Meyer). In 1893 werd Conradh na Gaeilge (Engels: Gaelic League) opgericht, een instelling die tot doel had het gebruik van de Ierse taal te bevorderen.

AuteursBewerken

Belangrijke Ierse auteurs uit deze periode zijn:

Zij lieten zich sterk inspireren door het decadentisme en symbolisme dat in dezelfde periode domineerde op het West-Europese vasteland, en met name Frankrijk.